Krótka historia cegły

cegły

biuro@centrumuslugczyszczenia.pl                  tel. 570 890 860

Krótka historia cegły

Cegła jest niezwykle pospolitym i bardzo leciwym materiałem budowlanym. W ramach ciekawostki postanowiliśmy krótko przybliżyć jej historię. 

 • Cegły pojawiły się w Polsce w Tłumie, około 1150 roku- zostały wykorzystane w Czerwińsku do wykonania niektórych arkad w kościele cysterskim
 • Barwa wykorzystanych w Czerwińsku cegieł świadczy o tym, iż przywędrowały one do Polski prawdopodobnie z terenów Italii (południowych Włoch)
 • Reszta partii cegieł z Tłumu została wykorzystana do budowy osady targowej w Inowrocławiu i opactwa w Strzelnie
 • W latach 1200 – 1300 wiele opactw cysterskich było wznoszonych częściowo lub całkowicie przy wykorzystaniu cegieł. Były to przeważnie tereny kujaw, pomorza zachodniego oraz śląska.
 • Cegły w tych czasach pochodziły prawie wyłącznie z importu, ewentualne produkcje cegieł odbywały się na mała skalę w rodzinnych gospodarstwach. Zaznaczyć przy tym trzeba, że jakość cegieł rodzimej produkcji nie odbiegała znacznie od tych importowanych.
 • Za czasów króla Kazimierza Wielkiego (XIV w), w dobie znacznego ożywienia w budownictwie, powstawały licznie cegielnie królewskie, książęce, miejskie oraz parafialne. Wówczas to na terenach polskich rozpoczęła się masowa produkcja cegieł. W parze z tą zmiana zdecydowana większość budowli wraz z murami obronnymi była wznoszona już z cegły.
 • W parze ze wzrostem produkcji cegieł, wzrosły wymagania co do jej jakości, a tym samym wykwalifikowani ceglarze byli poszukiwani w każdym mieście.
 • Glinę do produkcji cegieł czerpano z wyrobisk. Ceglarze już wtedy potrafili intuicyjnie do produkcji cegieł wybierać glinę lepszej jakości, tj. żelazistą, pochodzącą z bagiennych moczar.
 • W XIX w. wprowadzono maszynową produkcję cegieł, a tym samym rozmiary i jakości cegieł zostały po raz pierwszy znormalizowane.
 • Cegły wypalało się w jednorazowych piecach mielerzowych, gdzie warstwami układało się cegły w formę piramidy, pomiędzy którymi w pozostawionych kanałach układało się drewno do spalenia.
 • Cały proces wypalania, razem z ułożeniem pieca, paleniem i studzeniem trwał od 4 do 6 tygodni.
 • Cegły ze środka pieca były najlepiej wypalone i stanowiły cegłę pierwszego gatunku tzw. wiśniówkę. 
cegły

Rodzaje i właściwości cegieł.

cegły

biuro@centrumuslugczyszczenia.pl                  tel. 570 890 860

Rodzaje i właściwości cegieł

Na wstępie należy zaznaczyć, że cegły występują w wielu różnych rodzajach, teksturach i kolorystyce. Cegły można podzielić przede wszystkim ze względu na materiał wykonania oraz zastosowanie.

Cegła to podstawowy materiał budowlany uformowany w kształt prostopadłościanu. Podstawowym zastosowaniem tego materiału budowlanego jest budowa ścian, murów, ceglanych filarów jak również fundamentów i ścian fundamentowych.

Podział ze względu na materiał wykonania wygląda następująco:

 • Cegła suszona – powstaje poprzez suszenie na słońcu gliny wymieszanej z mułem trawą lub słomą. Stosowana jest w rejonach wyłącznie suchych, gdzie sprawdza się doskonale.
 • Cegła ceramiczna tzw. pustak ceramiczny –  najpopularniejszy rodzaj cegły. Otrzymywana jest z glin ilastych, morenowych, wstęgowych, łupków, mułków albo lessów.   W procesie produkcji dodaje się również piasek kwarcowy lub złom suszarniowy. Składniki są dokładnie mieszane na jednolitą masę, odpowiednio formowane, suszone i wypalane w temperaturze 850 – 1000˚C. Jest materiałem bardzo trwałym, odpornym, uniwersalnym i atrakcyjnym pod względem wyglądu.  Należy zaznaczyć, że cegła ceramiczna jest mrozoodporna, ale ma stosunkowo dużą nasiąkliwość wody.
 • Cegła wapienno-piaskowa – powstaje z mieszaniny zmielonego piasku kwarcowego i wapna palonego z małą ilością wody. Całość formowana jest pod ciśnieniem w podwyższonej temperaturze dzięki czemu następuje silne zespolenie krzemionki z wapnem. Cechuje ją duża wytrzymałość mechaniczna i mrozoodporność.
 • Cegła szamotowa – otrzymywana jest z szamotu, czyli materiału ceramicznego otrzymywanego poprzez wypalanie specjalnych glin ogniotrwałych lub łupków oraz zmielenie otrzymanego spieku. Następnie szamot łączy się z plastyczną gliną, formuje oraz wypala w piecu w temperaturze 1300˚C. Charakterystyczne dla tego rodzaju cegły jest  duża odporność na gwałtowne zmiany temperatur,  wytrzymałość do 900˚C oraz mrozoodporność.
 • Cegła magnetyzowa – powstaje z mieszaniny magnezytu, lepiszczy organicznych i nieorganicznych. Cechuje ją niska nasiąkliwość i duża wytrzymałość mechaniczna.
 • Cegła klinkierowa – powstaje z mieszaniny kwarcu oraz gliny, wypalanych w temperaturze 1000˚C . Cegła klinkierowa charakteryzuje się tym, że jest bardzo twarda oraz po uderzeniu wydaje metaliczny, wysoki dźwięk, im dźwięk wyższy tym cegła lepszej jakości. Dodatkowo charakteryzuje się niską nasiąkliwością wody (ok 6%), mrozoodpornością. Cegła klinkierowa może mieć fakturę gładką lub porowatą oraz występować w różnych barwach. 
cegły