Który impregnat do kostki brukowej wybrać?

biuro@centrumuslugczyszczenia.pl                  tel. 570 890 860

Który impregnat do kostki brukowej wybrać?

Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów impregnatów wielu producentów. Występują impregnaty na bazie żywic, polimerów (żywic akrylowych), substancji krzemoorganicznych (silikonów, siloksanów i silanów) czy fluorosilanów (teflonu) w roztworach wodnych lub rozpuszczalnikach organicznych, alkoholowych. Na rynku dostępne są również produkty bezrozpuszczalnikowe, jednak oznacza to wyłącznie, że są to roztwory bardzo stężone, w których zawartość alkoholowego rozpuszczalnika nie przekracza 10%. Niektóre z nich po nałożeniu na kostkę pogłębiają i wyostrzają jej kolor. Mowa wówczas o efekcie mokrej kostki. Efekt pogłębienia barwy może się różnić, w zależności od producenta kostki oraz stopnia wypłukania pigmentu barwiącego. Niezależnie od jakości wybranego impregnatu efekt mokrej kostki będzie stopniowo zanikał. Jednak nawet gdy efekty wizualne zanikną, właściwości fizyko chemiczne utrzymają się przez kolejny rok lub dwa. Ogólnie zaleca się przeprowadzić impregnację co dwa lub trzy lata, w zależności od użytkowania kostki. Przy wyborze impregnatu należy zwrócić uwagę czy impregnat przy okazji nadawania cech hydrofobowych nie uniemożliwia swobodne oddychanie kostce i czy pozostaje odporny na alkalia, tak, aby po umyciu kostki efekt impregnacji nie zaginał. Najnowszej generacji impregnaty zabezpieczają powierzchnię nie pozostawiając na kostce efektu cienkiej gumowatej warstwy uniemożliwiającej jej oddychanie.

Czym więc się kierować wybierając impregnat? Na co zwrócić uwagę i który rodzaj impregnatów jest najlepszy dla kostki?

Wybierając impregnat należy pamiętać o podstawowej funkcji impregnacji, tj. ograniczeniu nasiąkliwości materiału i hydrofobowości materiału. Dzięki tym parametrom impregnacja nadaje kostce brukowej pożądane cechy: odporność na zabrudzenia płynne, zwiększa jej mrozoodporność i wpływa na łatwość utrzymania kostki brukowej w czystości. Każdy impregnat nadaje kostce brukowej te właśnie cechy, tylko w różnym stopniu. Impregnaty na bazie żywic czy polimerów zabezpieczają kostkę przed wodą tworząc na jej powierzchni cienką „gumowatą” powłokę. Minusem takiego rozwiązania jest zatykanie naturalnie występujących w kostce porów, umożliwiających naturalne „oddychanie” podłożu i odparowywanie wody. Dodatkowo warstwa ta ulega przyspieszonemu i nierównomiernemu ścieraniu się, a użycie impregnatów złej jakości może spowodować zżółknięcie kostki.

Impregnaty silikonowe z kolei nie są w pełni odporne na panujące w Polsce warunki atmosferyczne, co również może wpłynąć na skrócenie czasu ich działania. Dodatkowo wykazują się nieco mniejszą hydrofobowością. 

Najnowszym osiągnięciem w dziedzinie impregnacji są impregnaty silanowe i fluorosilanowe. Znacząco zmniejszają one nasiąkliwość materiału i nadają powierzchni kostki właściwości superhydrofobowe. Nadając właściwości hydro i oleofobowe nie zamykają porów kostki umożliwiając jej swobodną paroprzepuszczalność, tj. odparowywanie wody z gruntu oraz są odporne na zmywanie. Impregnaty te wykonywane są z wykorzystaniem nanotechnologii, dzięki czemu łączą się trwale ze strukturą kostki na poziomie molekularnym. Wnikają głębiej w strukturę betonu. Takie połączenie jest możliwe ponieważ cząsteczki silanów są znacznie mniej złożone niż cząsteczki polimerów czy silikonów. Impregnaty silanowe oraz teflonowe są impregnatami najnowocześniejszymi na rynku i łączą w sobie zalety wszystkich „starszych” rodzajów impregnatów. Niestety należą także do najdroższych.

Trudno odpowiedzieć na pytanie, który rodzaj impregnatu jest najlepszy. Każda ma swoje zalety. Na podstawie własnych doświadczeń stwierdziliśmy, że w przypadku impregnatów zazwyczaj cena impregnatu przekłada się na jego jakość. Stąd impregnaty, które stosujemy nie należą do tanich, ale dają nam 100% pewność dobrze wykonanej pracy.

Jak powstają i czym są wykwity wapienne? Jak usunąć wykwity wapienne?

wykwity wapienne

biuro@centrumuslugczyszczenia.pl                  tel. 570 890 860

Jak powstają i czym są wykwity wapienne? Jak usunąć wykwity wapienne?

Zgodnie z normami dotyczącymi wyrobów betonowych wykwity co do zasady nie mają szkodliwego wpływu na właściwości i użytkowanie wyrobów betonowych. Nie mają wpływu na trwałość takiego elementu. Nie są więc uważane z punktu widzenia technicznego za istotne. Jednak klienci często starają się reklamować produkt na którym pojawiły się wykwity.

Powstawanie wykwitów na powierzchniach betonowych jest zjawiskiem zupełnie normalnym. Powstają one na wszystkich materiałach porowatych, a więc takich, na których dochodzi do transportu cieczy.

Wykwity mogą być solne lub wapienne.

Wykwity solne powstają najczęściej w wyniku oddziaływania wody na sole rozpuszczalne w wodzie, które mogą być zawarte w materiale budowlanym. Najczęściej spotykaną w budownictwie solą rozpuszczalną jest piryt. Woda jest w przypadku tych soli nie tylko rozpuszczalnikiem ale także środkiem transportu. Aby wykwity solne uwidoczniły się na powierzchni materiału niezbędnym do tego czynnikiem jest woda. To ona wnika w materiał budowlany i rozpuszcza sole w nim zawarte, które następnie krystalizują na powierzchni. 

Wykwity solne mogą mieć kolor biały, pomarańczowy, zielony  lub nawet czarny.

Wykwity solne mogą pojawić się na betonie, płytce klinkierowej czy cegle.

Wykwity wapienne powstają, ponieważ cement wykorzystywany do produkcji betonu zawiera  wodorotlenek wapnia. Pod wpływem rozpuszczenia w wodzie i podciągania kapilarnego po opadach, wydostaje się on na  powierzchnię i po reakcji z dwutlenkiem węgla zawartym w powietrzu, przeistacza się do postaci węglanu wapnia. Następnie po odparowaniu wody zostaje na powierzchni biały nalot.  Sam efekt podciągania kapilarnego spowodowany jest różnicą stężenia jonów wapna w warunkach wilgotnych. Im więcej wody przedostanie się przez pory betonu tym większe jest prawdopodobieństwo wystąpienia wykwitów.

Intensywność powstawania oraz ich ilość zależy ponad to od kilku czynników. Należą do nich:

  • skład betonu
  • rodzaj cementu
  • warunki eksploatacji
  • wiek betonu
  • dojrzewanie betonu (szybkie wysychanie latem zwiększa ryzyko wystąpienia wykwitów)
  • sposób i warunki jego formowania
  • przebieg mieszania składników

Wykwity węglanowe wapnia (spowodowane karbonatyzacją Ca(OH)2), czy wykwity spowodowane podciąganiem kapilarnym i krystalizacją soli rozpuszczalnych, znikną samoczynnie z powierzchni wyrobów, jeśli wyroby te zostały prawidłowo zaprojektowane i wykonane z dobrej jakości składników, a następnie są eksploatowane w środowisku nieagresywnym chemicznie.

Jednak wzrost intensywności wykwitów w dłuższym czasie eksploatowania może mieć inną genezę i prowadzić do destrukcji betonu.  Niebezpieczne są zwłaszcza wykwity chlorków i siarczanów alkaicznych pochodzących z cementu, kruszywa, dodatku mineralnego ( np. popiołu lotnego), pigmentu lub nadmiernie zmineralizowanej wody zarobowej. Ich powstawanie może powodować znaczne zmiany strukturalne betonu  i prowadzić wprost do jego zniszczenia.

Intensywność wykwitów zależy od ilości wody przedostającej się do materiału budowlanego. Stąd najskuteczniejszą formą ochrony przed wykwitami jest impregnacja powierzchni i zabezpieczenie jej przed nadmiarem wody.

Wykwity wapienne najlepiej usuwać specjalnymi dedykowanymi do tego celu środkami zgodnie z zaleceniami producenta. Jednak należy pamiętać, że środki tego rodzaju mają odczyn bardzo mocno kwasowy, stąd należy zachować szczególną ostrożność podczas jego stosowania.

wykwity wapienne