Który impregnat do kostki brukowej wybrać?

Który impregnat do kostki brukowej wybrać?

Impregnacja jest procesem nasączenia danego materiału preparatem impregnującym w celu nadania mu pożądanych właściwości.  W przypadku materiałów budowlanych: betonowych, ceramicznych, szklanych czy kamiennych są to głównie cechy takie jak: hydrofobowość ( zdolność odpychania wody ), ograniczenie nasiąkliwości czy wzmocnienie struktury materiału budowlanego.

Hydrofobowość, jako cecha nadawana materiałom budowlanym po impregnacji nadaje powierzchni następujące właściwości:

 

Zalety impregnacji - hydrofobowość

 • ogranicza brudzenie się powierzchni
 • nadaje powierzchni właściwości samoczyszczące przy każdym opadzie deszczu
 • spowalnia porost mikroorganizmów glonów i mchu
 • ułatwia czyszczenie powierzchni
 • chroni przed utratą koloru w skutek wypłukiwania pigmentu z materiału budowlanego

Z kolei ograniczenie nasiąkliwości materiałów budowlanych, zwłaszcza cegieł i klinkierów, wpływa na:

Zalety impregnacji - ograniczenie nasiąkliwości

 • zapobiega lub znacząco ogranicza powstawanie wykwitów solnych oraz wapiennych
 • poprawia termoizolację budynku- suche ściany mają mniejszy współczynnik przenikalności cieplnej
 • wzmacnia mrozoodporność materiału budowlanego
 • chroni materiał przed zjawiskami korozji, siarczkowej, chlorkowej, przed korozją zbrojenia wewnętrznego, itd.
 • spowalnia porost mikroorganizmów glonów i mchu
 • chroni materiał budowlany przed szkodliwym działaniem soli rozpuszczalnych w wodzie
 • chroni materiał przed erozją wodną

W przypadku kamieni naturalnych, istotną cechą impregnatów jest ich zdolność do wzmocnienia struktury kamienia naturalnego.

Impregnaty krzemoorganiczne w kruchych i miękkich skałach marmuru, piaskowca, lub trawertynu są dodatkowym źródłem skałotwórczym poprzez długofalową krystalizację krzemionki  wewnątrz materiału.  

Zalety impregnacji - wzmocnienie materiału

 • wzmacnia strukturę materiału budowlanego
 • chroni powierzchnię przed zarysowaniami
 • chroni powierzchnię przed wycieraniem się i wykruszaniem
 • wzmocniona powierzchnia delikatnego kamienia naturalnego jest łatwiejszą w późniejszym czyszczeniu

Rodzaje impregnatów

Impregnaty można podzielić ze względu na zastosowany rozpuszczalnik oraz ze względu na bazę, czyli czynnik aktyny impregnatu. 

Ze względu na zastosowany rozpuszczalnik wyróżniamy impregnaty:

 • wodne- gdzie rozpuszczalnikiem jest woda
 • rozpuszczalnikowe- gdzie rozpuszczalnikiem są  lotne związki organiczne takie jak, aceton, toluen czy benzyna ekstrakcyjna niskoaromatyczna.

Ze względu na bazę, czyli czynnik aktywny, wyróżniamy:

 • impregnaty polimerowe akrylowe (żywice syntetyczne)
 • impregnaty krzemoorganiczne, tj. impregnaty polimerowe silikonowe, sialnowe oraz siloksanowe
 • impregnaty fluoro- polimerowe (teflonowe)
Czym różnią się pomiędzy sobą impregnaty krzemoorganiczne? 

Różni je od siebie rozmiar cząsteczki. Impregnaty silikonowe to polimery, które mają największy rozmiar cząsteczki. Tym samym najmniej wnikają w pory i kapilary materiału. Dodatkowo podobnie jak akryle, zaklejają powierzchnię uniemożliwiając jej tym samym swobodne „oddychanie”.  Silikony są najmniej odporne na działanie szkodliwych warunków atmosferycznych. 
 

Szczytowym osiągnięciem w dziedzinie hydrofobowych produktów krzemoorganicznych są impregnaty silanowe lub mikroemulsje. Mają one najmniejszy rozmiar cząsteczki. Najgłębiej wnikają w materiał i najściślej do niego przylegają. Tworzą doskonałe właściwości hydrofobowe, ale nie zaklejają całkowicie materiału, przez co może on swobodnie oddychać.  Impregnaty takie w nazewnictwie handlowym często określa się mianem nano- impregnatów. Dodatkowo mogą być z powodzeniem stosowane w rozpuszczalniku wodnym. Są to najbardziej polecane impregnaty do porowatych i chłonnych materiałów budowlanych.

Porównanie impregnatów KRZEMOORGANICZNYCH

Znaczenie rozpuszczalnika

Trudno jednoznacznie wskazać, który rodzaj impregnatów, wodny czy rozpuszczalnikowy, jest lepszy. Wszystko zależy od przeznaczenia danego impregnatu i od funkcji, którą ma spełnić. Każdy typ rozpuszczalnika ma swoje plusy i minusy. 

Zarówno impregnaty wodne jak i rozpuszczalnikowe mogą być produktami najwyższej klasy, w zależności od swojego przeznaczenia. Fakt wykorzystania wody jako rozpuszczalnika, na pewno nie świadczy o złej jakości impregnacie. 

To producenci, w efekcie długich badań laboratoryjnych stwierdzają, czy impregnat, który zamierzają stworzyć sprawdzi się jako produkt na bazie wody, czy będzie spełniał swoją funkcję dopiero wtedy, gdy jego nośnikiem będzie związek organiczny. Wyniki badań naukowych podają, że impregnaty w rozpuszczalnikach węglowodorowych skuteczniej hydrofobizują powierzchnię materiału, niż te w rozpuszczalniku wodnym, gdyż wynika to z większego kąta zwilżania powłoki materiału, tj. głębszej jego penetracji. 

Jedną pewną rzeczą jest to, że producenci impregnatów robią wszystko, aby stworzyć wysokiej klasy produkty do wszystkich powierzchni na bazie rozpuszczalnika wodnego, jest to spowodowane coraz wyższymi normami ekologicznymi.

Znaczenie bazy impregnatu

Większe znaczenie od rozpuszczalnika, ma czynnik aktywny impregnatu. Każdy czynnik aktywny ma swoje plusy i minusy. Wszystko zależy od przeznaczenia impregnatu oraz budżetu. 

Poniżej plusy oraz minusy najpopularniejszych czynników aktywnych stosowanych  w impregnatach. 

Impregnaty polimerowe akrylowe i polimerowe silikonowe

 • Najtańszy produkt na rynku
 • Dobrze chronią przed wodą i olejem
 • Wpływają na pogłębienie koloru powierzchni
 • Odcinają beton całkowicie od czynników atmosferycznych
 • Przy dobrej jakości polimerze mogą wytrzymać kilka lat
 • Powodują całkowite uszczelnienie powierzchni
 • Uniemożliwiają swobodne oddychanie materiałowi budowlanemu
 • Uniemożliwiają przepływ pary wodnej
 • Są widoczne gołym okiem po aplikacji
 • Mogą ulec ścieraniu się i złuszczaniu z powierzchni
 • Płytko wnikają w strukturę powierzchni
 • Utrudniona aplikacja

Impregnaty silanowe oraz siloksanowe- Nanotechnologia

 • Wnikają głęboko w najmniejsze pory i kapilary betonu
 • Są niewidoczne gołym okiem
 • Nie zaklejają porów- beton może swobodnie oddychać
 • Wiążą się na poziomie molekularnym bezpośrednio z minerałami podłoża
 • Bardzo dobrze hydrofobizują powierzchnię
 • Są odporne na promieniowanie UV oraz zamarzanie
 • Nie chronią przed olejami

Impregnaty z mikroemulsji silikonowych- Nanotechnologia

 • Zapewniają długotrwałą ochronę przed wodą i olejami
 • Mają najmniejszy rozmiar cząsteczki z wszystkich produktów
 • Są niewidoczne gołym okiem
 • Nie zaklejają porów- beton może swobodnie oddychać
 • Wiążą się na poziomie molekularnym bezpośrednio z minerałami podłoża
 • Bardzo dobrze hydrofobizują powierzchnię
 • Są odporne na promieniowanie UV oraz zamarzanie
 • Doskonale sprawdzają się w roztworach wodnych
 • Najwyższa cena
 • Jeszcze rzadko spotykane- Najnowocześniejszy produkt

Impregnaty flouropolimerowe - teflonowe

 • Zapewniają krótkotrwałą ochronę przed olejami
 • Wnikają głęboko w najmniejsze pory i kapilary betonu
 • Są niewidoczne gołym okiem
 • Nie zaklejają porów- beton może swobodnie oddychać
 • Wiążą się na poziomie molekularnym bezpośrednio z minerałami podłoża
 • Bardzo dobrze hydrofobizują powierzchnię
 • Są odporne na promieniowanie UV oraz zamarzanie
 • Znacząco ograniczają nasiąkliwość materiału budowlanego
 • Zapewniaj krótkotrwałą ochronę przed plamami i olejami
 • Rzadko spotykane z uwagi na wysoką cenę fluoropolimerów

Jak samodzielnie odróżnić impregnat nano od zwykłego?

Impregnaty nano czyli silanowe lub mikroemulsje mają najmniejszy rozmiar cząsteczki od 0,3 nm do 1,5 nm. Tak małe cząsteczki w płynie nie powodują załamania światła. W efekcie impregnat jest transparentny, czyli przezroczysty. Wszystkie impregnaty o kolorze mlecznym posiadają większe cząsteczki, a tym samym nie są impregnatami nano- technologicznymi. 

Który impregnat jest zatem najlepszym do kostek betonowych?

W przypadku wyrobów betonowych najrozsądniejszym i najlepszym impregnatem jest bez wątpienia impregnat na bazie mikroemulsji silikonowych. Są co prawa najdroższe i trudno dostępne z uwagi na stosunkowo nowoczesną technologie,  ale są najtrwalsze i w sposób trwały chronią beton także przed olejem i tłuszczem. 

Poniżej podsumowujący ranking impregnatów (od najlepszego):

 1. Mikroemulsje silikonowe – nie silikony!
 2. Fluoropolimery- teflon
 3. Silany i siloksany
 4. Impregnaty: akrylowe, silikonowe, polimerowe
stopka

Jak powstają i czym są wykwity wapienne? Jak usunąć wykwity wapienne?

wykwity wapienne

biuro@centrumuslugczyszczenia.pl                  tel. 570 890 860

Jak powstają i czym są wykwity wapienne? Jak usunąć wykwity wapienne?

Zgodnie z normami dotyczącymi wyrobów betonowych wykwity co do zasady nie mają szkodliwego wpływu na właściwości i użytkowanie wyrobów betonowych. Nie mają wpływu na trwałość takiego elementu. Nie są więc uważane z punktu widzenia technicznego za istotne. Jednak klienci często starają się reklamować produkt na którym pojawiły się wykwity.

Powstawanie wykwitów na powierzchniach betonowych jest zjawiskiem zupełnie normalnym. Powstają one na wszystkich materiałach porowatych, a więc takich, na których dochodzi do transportu cieczy.

Wykwity mogą być solne lub wapienne.

Wykwity solne powstają najczęściej w wyniku oddziaływania wody na sole rozpuszczalne w wodzie, które mogą być zawarte w materiale budowlanym. Najczęściej spotykaną w budownictwie solą rozpuszczalną jest piryt. Woda jest w przypadku tych soli nie tylko rozpuszczalnikiem ale także środkiem transportu. Aby wykwity solne uwidoczniły się na powierzchni materiału niezbędnym do tego czynnikiem jest woda. To ona wnika w materiał budowlany i rozpuszcza sole w nim zawarte, które następnie krystalizują na powierzchni. 

Wykwity solne mogą mieć kolor biały, pomarańczowy, zielony  lub nawet czarny.

Wykwity solne mogą pojawić się na betonie, płytce klinkierowej czy cegle.

Wykwity wapienne powstają, ponieważ cement wykorzystywany do produkcji betonu zawiera  wodorotlenek wapnia. Pod wpływem rozpuszczenia w wodzie i podciągania kapilarnego po opadach, wydostaje się on na  powierzchnię i po reakcji z dwutlenkiem węgla zawartym w powietrzu, przeistacza się do postaci węglanu wapnia. Następnie po odparowaniu wody zostaje na powierzchni biały nalot.  Sam efekt podciągania kapilarnego spowodowany jest różnicą stężenia jonów wapna w warunkach wilgotnych. Im więcej wody przedostanie się przez pory betonu tym większe jest prawdopodobieństwo wystąpienia wykwitów.

Intensywność powstawania oraz ich ilość zależy ponad to od kilku czynników. Należą do nich:

 • skład betonu
 • rodzaj cementu
 • warunki eksploatacji
 • wiek betonu
 • dojrzewanie betonu (szybkie wysychanie latem zwiększa ryzyko wystąpienia wykwitów)
 • sposób i warunki jego formowania
 • przebieg mieszania składników

Wykwity węglanowe wapnia (spowodowane karbonatyzacją Ca(OH)2), czy wykwity spowodowane podciąganiem kapilarnym i krystalizacją soli rozpuszczalnych, znikną samoczynnie z powierzchni wyrobów, jeśli wyroby te zostały prawidłowo zaprojektowane i wykonane z dobrej jakości składników, a następnie są eksploatowane w środowisku nieagresywnym chemicznie.

Jednak wzrost intensywności wykwitów w dłuższym czasie eksploatowania może mieć inną genezę i prowadzić do destrukcji betonu.  Niebezpieczne są zwłaszcza wykwity chlorków i siarczanów alkaicznych pochodzących z cementu, kruszywa, dodatku mineralnego ( np. popiołu lotnego), pigmentu lub nadmiernie zmineralizowanej wody zarobowej. Ich powstawanie może powodować znaczne zmiany strukturalne betonu  i prowadzić wprost do jego zniszczenia.

Intensywność wykwitów zależy od ilości wody przedostającej się do materiału budowlanego. Stąd najskuteczniejszą formą ochrony przed wykwitami jest impregnacja powierzchni i zabezpieczenie jej przed nadmiarem wody.

Wykwity wapienne najlepiej usuwać specjalnymi dedykowanymi do tego celu środkami zgodnie z zaleceniami producenta. Jednak należy pamiętać, że środki tego rodzaju mają odczyn bardzo mocno kwasowy, stąd należy zachować szczególną ostrożność podczas jego stosowania.

wykwity wapienne