biuro@centrumuslugczyszczenia.pl                  tel. 570 890 860

FAQ- często zadawane pytania

Ważne kwestie techniczne

Czy pobieracie opłatę za dojazd?

Nie. Jeśli zlecenie jest w pełni zrealizowane nie doliczamy dodatkowo kosztu dojazdu. Jedynym kosztem jest koszt usługi.

Wyjątek stanowi próba czyszczenia.

Czy muszę zawierać z wami jakąś umowę na piśmie?

W przypadku zleceń, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6000 zł nie wymagamy zawarcia żadnej umowy pisemnej. Czasem jednak możemy poprosić o przesłanie do nas maila lub sms-a potwierdzającego zamówienie usługi. 

Zlecenia z grona największych lub szczególnie trudnych wymagają potwierdzenia ustaleń w formie umowy pisemnej. Jeśli wymagana jest próba czyszczenia podpisanie umowy następuje po przeprowadzonej próbie czyszczenia.

Niezależnie od wartości zlecenia, czasem w trudniejszych pracach, przed wykonaniem usługi konieczne będzie zaparafowanie przez Państwo, regulaminu świadczenia usługi. Nie jest to umowa, tylko potwierdzenia, że zapoznaliśmy Państwo z trybem naszych prac. 

Na czym polega próba czyszczenia i kiedy się ją stosuje?

W przypadku niektórych zleceń wykonujemy tzw. próbę czyszczenia. Jeśli uznamy, że zajdzie potrzeba przeprowadzenia próby, to informujemy o tym już na etapie pierwszej rozmowy telefonicznej z klientem lub na wycenie zlecenia u klienta.

Próba czyszczenia zachodzi najczęściej w przypadku:

 • czyszczenia kostki brukowej z zabrudzeń pobudowlanych, olejowych lub śladach po smole czy rdzy
 • mycia elewacji z trudnych zabrudzeń lub mycia delikatnych elewacji
 • czyszczenia murów ceglanych z resztek tynków lub farb

Próba polega na tym, że:

 1. na etapie rozmowy telefonicznej  podajemy klientowi orientacyjny koszt czyszczenia, w przedziale od- do, i koszt opłaty dojazdowej, gdyby próba się nie powiodła
 2. w umówionym czasie przyjeżdżamy do klienta i na niewielkim fragmencie powierzchni, w miejscu mało widocznym (jeśli to możliwe) przeprowadzamy próbę czyszczenia z wykorzystaniem różnych metod czyszczenia i różnych środków czystości
 3. na tej podstawie dokonujemy dokładnej wyceny całej usługi i informujemy o niej klienta
 4. jeśli stopień doczyszczenia powierzchni nie usatysfakcjonuje klienta lub koszt czyszczenia okaże się zbyt wysoki pobieramy wcześniej ustaloną opłatę dojazdową
 5. jeśli próba się powiedzie, niezwłocznie przystępujemy do pracy za ustalonym wynagrodzeniem

Ponad 85% przypadków próby czyszczenia kończy się pozytywnie realizacją całego zlecenia.

Poniższa tabela, przedstawia koszta dojazdowe, w przypadku, gdyby próba czyszczenia się nie powiodła.

Miejscowość, do której masz najbliżejWysokość opłaty dojazdowej, w sytuacji gdy próba czyszczenia się nie powiedzie
Bydgoszcz120
Toruń150
Poznań200
Gdańsk350
Gniezno150
Włocławek250
Piła250
Konin250
Chojnice250
Grudziądz200
Łódź350
Leszno350

Trwałość stosowanych impregnatów

Świadcząc zawodowo usługi impregnacji powierzchni naszym priorytetem jest praca na impregnatach najwyższej jakości. Biorąc pod uwagę koszta impregnacji dla inwestora zawsze przedstawiamy możliwe warianty impregnacji, w różnym wymiarze cenowym oraz wady i zalety każdego rozwiązania. 

Mimo dużego doświadczenia w pracy z impregnatami trudno jest przewidzieć dokładny czas działania impregnatów. Szczególnie dotyczy to powierzchni płaskich, takich jak kostka brukowa.

Różny czas działania impregnatów, w przypadku kostki brukowej, związany jest z :

 • typem kostki brukowej, nie tylko w zakresie rodzaju jej wykończenia, ale także rodzaju wykorzystanych surowców i sposobu jej wykonania
 • ruchem komunikacyjnym
 • odwodnieniem powierzchni
 • zacienieniem powierzchni
 • stanem technicznym powierzchni

Kolejną kwestią w zakresie określenia trwałości impregnatów jest ich stopniowa utrata właściwości. Impregnat nie przestanie działać z dnia na dzień, tylko stopniowo. Przy czym różne właściwości, które impregnat nadał powierzchni będą ustępowały w różnym czasie. 

W przypadku większości powierzchni pionowych i dachów trwałość impregnatu wynosi kilka lat. 
Na kostce brukowej, która ulega ścieraniu trwałość impregnatu wynosi od 1 do 5 lat, w zależności od wybranego rodzaju impregnatu. 

Jaka jest minimalna wartość usługi?

Podejmujemy się realizacji nawet najmniejszych zleceń, jednak w związku z kosztem i czasem dojazdu jesteśmy zmuszeni wprowadzić cenę minimalną za wykonaną usługę. Przedstawia się ona następująco:

Miejscowość, do której masz najbliżejMinimalna cena usługi
Bydgoszcz450
Toruń500
Poznań500
Gdańsk600
Gniezno500
Włocławek500
Piła500
Konin650
Chojnice650
Grudziądz650
Łódź900
Leszno700

Jak mogę otrzymać kartę lojalnościową i co zyskuję posiadając taką kartę?
 1. Posiadacz karty lojalnościowej otrzymuje dożywotni rabat w wysokości 10%  na wszystkie usługi *.

 2. Rabat 10% przysługuje od cen obowiązujących w chwili, w której wykonywana będzie usługa.
 3. Karta lojalnościowa przypisana jest do klienta i do nieruchomości- jednocześnie.
 4. Z karty można skorzystać max. 2 razy w ciągu jednego roku.
 5. Karta lojalnościowa jest przyznawana klientom, po wykonaniu na ich rzecz usługi o wartości co najmniej 1600 zł. 
 6. Posiadanie karty lojalnościowej nie zwalnia klienta z obowiązywania minimalnej wartości usługi przypisanej jego miejscowości.

* 10% rabat nie jest przyznawany na czyszczenie metodą obróbki strumieniowo-ściernej,  impregnację, spoinowanie kostki brukowej specjalistyczną spoiną i na malowanie dachu.

Pytania ogólne

Czy muszę być w domu podczas czyszczenia?

Nie. Potrzebna nam tylko osoba, która wpuści nas na teren i przekaże zakres prac, jeśli nie został on omówiony wcześniej. Prace możemy wykonywać bez nadzoru, jedynie po usłudze również będzie potrzebny ktoś upoważniony do odbioru usługi.

Czy musicie mieć stały dostęp do wody i prądu?

Nie. Prace możemy wykonywać bez stałego dostępu do prądu i wody. Wymagamy jedynie wskazania punktu w  którym możemy uzupełnić zapas wody w zbiorniku. Oczywiście wykonywanie usługi z własnym zasilaniem i bez stałego dostępu do wody ma wpływ na koszt usługi.

Czy środki czyszczące, które wykorzystujecie, nie zagrażają roślinności?

Używamy różnych środków czystości jednak wszystkie są w pełni biodegradowalne. Środki ostrożności zawsze dobieramy w sposób adekwatny do sytuacji i rodzaju używanych preparatów. Ich nadmiar jeśli zachodzi taka potrzeba odzyskujemy odkurzaczami przemysłowymi.

Czy pracujecie w nocy i weekendy?

W wyjątkowych sytuacjach jest taka możliwość o ile swoją pracą nie będziemy zakłócać ciszy nocnej najbliższym sąsiadom. Jednak koszt usługi w tym momencie może być nieco wyższy. 

Czy mogę liczyć na bezpłatną wycenę mojego zlecenia?

Tak. W przypadku większych zleceń, tj. powyżej 1500 zł dojeżdżamy z wyceną indywidualnie.

Mniejsze zlecenia co do zasady nie ma potrzeby wyceniać indywidualnie, chyba, że klient wyrazi taką chęć, wówczas możemy umówić się na bezpłatną wycenę w dogodnym terminie.

Zawsze można też skorzystać z kalkulatora kosztów, dostępnego tutaj.

Czyszczenie kostki brukowej- pytania

Jaki jest koszt czyszczenia kostki brukowej?

Koszt czyszczenia jest uzależniony w największej mierze od rodzaju zabrudzeń. W dalszej kolejności od rodzaju powierzchni, intensywności zabrudzeń, wielkości powierzchni i czynników pozostałych. 
Aby sprawdzić koszty usługi mogą Państwo skorzystać z naszego kalkulatora lub cennika. 
Uwaga! Ceny podane w kalkulatorze są przybliżone i orientacyjne. Przykładowo: koszt czyszczenia zabrudzeń po plamach od farby, w zależności od rodzaju farby, może wynosić 8, a czasami ponad 30 zł za mkw. 

Czy jesteście w stanie usunąć każde zabrudzenie?

To, czy uda się nam doczyścić daną powierzchnię do stanu idealnego zależy od wielu czynników. Należą do nich m. in.:

 • rodzaj kostki brukowej, także sposób i komponenty wykorzystane do jej produkcji
 • rodzaj zabrudzeń, tj. rodzaj oleju czy rodzaj farb lub tynków, 
 • to jak długo zabrudzenia znajdowały się na powierzchni
 • to, czy była podejmowana próba czyszczenia już wcześniej

W przypadku najtrudniejszych zabrudzeń, zawsze przed czyszczeniem przeprowadzamy próbę na niewidocznym fragmencie. Więcej o próbie znajdziesz po wyżej w sekcji: "Na czym polega próba czyszczenia i kiedy się ją stosuje?"

Niestety nigdy z góry nie możemy zagwarantować czystości jak w dniu zakupu, ale efekty czyszczenia na pewno będą zauważalne.

Czy należy impregnować kostkę brukową?

Impregnacja kostki brukowej oczywiście nie jest zabiegiem koniecznym, ale zalety płynące z impregnacji są tak duże, że z całą pewnością można powiedzieć że po czyszczeniu impregnacja kostki brukowej jest wskazana. Więcej o impregnacji znajdziesz tutaj.

Czy mogę zaimpregnować nową kostkę brukową?

Każdy wyrób betonowy można zaimpregnować w każdym czasie oczywiście uwzględniając warunki pogodowe. Jedyne na co należy zwrócić uwagę to jest to, czy kostka brukowa w momencie impregnacji nie posiada na swojej powierzchni wykwitów wapiennych lub solnych. Impregnacja kostki wówczas doprowadziłaby do ich utrwalenia na powierzchni.

Jak długo trwa czyszczenie?

W przypadku zabrudzeń naturalnych: glony, mech, jesteśmy w stanie wyczyścić od 40 do 100 mkw na godzinę. Jeśli potrzeba to nawet więcej.

Co do zabrudzeń pozostałych jest to zawsze trudno ocenić, przykładowo: czasem tempo czyszczenia jest podobne jak w przypadku mchu, a czasem w ciągu godziny wyczyścimy ok. 10 mkw. Wszystko zależy od rodzaju i intensywności zabrudzeń.

Na jak długo starczy czyszczenie kostki brukowej?

Jest to uzależnione od wielu czynników. Należą do nich:

 • to, czy po czyszczeniu była zastosowane impregnacja lub środek spowalniający porost mchów i glonów
 • rodzaj kostki brukowej
 • to ile razy wcześniej czyszczona była kostka
 • odwodnienie kostki
 • otoczenie, bliskość drzew lub wody
 • zacienienie

Czasem czyszczenie wystarczy na 3 lub 4 lata a czasem trzeba je powtarzać co roku. Wszystko jest też uzależnione od prywatnej estetyki klienta. 

Czy należy spoinować kostkę brukową po czyszczeniu?

Spoinowanie kostki brukowej nie jest zabiegiem koniecznym. Wszystko zależy od tego, jak bardzo w trakcie czyszczenia została wypłukana spoina. A to z kolei zależy od:

 • szerokości spoin
 • rodzaj spoiny
 • rodzaju kostki brukowej
 • rodzaju zabrudzeń, które były usuwane

Nie bez znaczenia jest także lokalizacja kostki, czyli ruch komunikacyjny, który się na niej odbywa.

W przypadku zwykłego mycia, spoina najczęściej zostaje wypłukana na grubość od 1 do 2 cm, co w przypadku typowego podwórka, przy grubości całej kostki od 6 do 8 cm nie powinno w żaden sposób wpłynąć negatywnie na spójność całej powierzchni. Jednak często spoinowanie kostki, zwłaszcza odpowiednimi spoinami, może przynieść powierzchni z kostki liczne korzyści.  Więcej na ten temat znajdziesz tutaj.

Czy czyszczenie trwale usunie chwasty spomiędzy kostki brukowej?

Podczas czyszczenia kostki metodą hydrodynamiczną usunięta zostaje górna część chwasta, wyrastająca ponad kostkę, czasem również z korzeniem. Jednak to nie gwarantuje tego, że chwasty nie zaczną ponownie odrastać. To, że chwasty porastają spoiny kostki brukowej, świadczy najczęściej o:  niewłaściwie wykonanej podsypce pod kostką lub niewłaściwej spoinie zastosowanej w kostce oraz o chwastach, które intensywnie porastają otoczenie całej posesji.

Świadczymy usługi, które w połączeniu ze sobą mogą spowolnić proces ponownego porastania. Należą do nich, opryski na chwasty porastające kostkę brukową, które poprzedzają właściwe mycie, czyszczenie kostki brukowej, spoinowanie kostki brukowej odpowiednią spoiną i inne. Więcej o tym znajdziesz tutaj.

Jak mierzymy czyszczoną powierzchnię?

Z uwagi na wykorzystanie profesjonalnych urządzeń o dużej sile czyszczenia oraz środków chemicznych, często niemożliwe jest precyzyjne czyszczenie powierzchni zajmowanych przez plamy. Sytuację utrudnia zamoczenie powierzchni w trakcie mycia, które przysłania niektóre zabrudzenia. Zdarza się to zwłaszcza w przypadku zabrudzeń pobudowlanych, w postaci drobnych punktów lub niewielkich plam. Z tego względu zabrudzoną powierzchnię, przed czyszczeniem zawieramy w prostokątne obszary, jak na przykładach poniżej i te obszary poddawane są myciu.

a x b = powierzchnia mycia

Przykład I:

Przykład II:

Mycie elewacji- pytania

Jaki jest koszt mycia elewacji?

Koszt czyszczenia w największej mierze uzależniony jest od rodzaju i stanu technicznego elewacji, wysokości i dostępności elewacji  oraz od rodzaju zabrudzeń. 

Aby sprawdzić koszt możesz skorzystać z naszego kalkulatora, tutaj. 
Ceny podane w kalkulatorze są orientacyjne, a ostateczna kwota czyszczenia może być zarówno niższa jak i wyższa. 

Czy jesteście w stanie usunąć każde zabrudzenie?

To, czy uda się nam w pełni doczyścić powierzchnię  zależy przede wszystkim od rodzaju zabrudzeń oraz typu i stanu technicznego elewacji.

Jeśli powierzchnia elewacji jest w złym stanie najprawdopodobniej nie wytrzyma czyszczenia wysokociśnieniowego. Wówczas musimy przeprowadzić czyszczenie wyłącznie chemiczne.

Czy należy impregnować elewację?

Impregnacja elewacji nie jest oczywiście zabiegiem niezbędnym, jednak biorąc pod uwagę zalety z niej płynące impregnacja niektórych typów elewacji jest wskazana. Więcej o zaletach impregnacji znajdziesz tutaj.

Jak długo trwa czyszczenie?

To zależy od kliku czynników: rodzaju zabrudzeń, rodzaju tynku, wybranej metody czyszczenia, wysokości i dostępności elewacji. 

Jednak trzeba przyjąć, że czyszczenie typowego budynku jednorodzinnego zajmuje jeden dzień roboczy.

Na jak długo starczy czyszczenie elewacji?

Jest to uzależnione od wielu czynników. Należą do nich: 

 • rodzaj elewacji
 • zacienienie i zawilgocenie
 • system ocieplenia ścian i to czy jest poprawnie wykonany
 • ewentualne inne błędy konstrukcyjne w tym drożność systemu rynnowego
 • otoczenie budynku, tj. obecność drzew i akwenów wodnych
 • to, czy elewacja po ostatnim myciu była zabezpieczona przed glonami i grzybami

W niektórych przypadkach, czyszczenie wystarczy na kilka lat, a czasem trzeba je powtarzać co roku. Dużo też zależy od prywatnych estetycznych upodobań klienta 

Jakimi metodami czyścicie elewację?

Podstawową metodą czyszczenia jest mycie wysokociśnieniowe. W zależności od zabrudzeń może być ono poprzedzone naniesieniem na powierzchnię preparatu odkażającego elewacje z przetrwalników glonów i grzybów. 

Jeśli elewacja jest w złym stanie technicznym lub jest szczególnie delikatna, np. tynk mozaikowy lub piaskowiec, nie kwalifikuje się ona do czyszczenia hydro-dynamicznego. Wówczas jesteśmy zmuszeni zastosować czyszczenie chemiczne lub miejscami ręczne. Metodę czyszczenia zawsze dobieramy indywidualnie.

Na jakich wysokościach pracujecie?

Elewacje do 8 m wysokości jesteśmy w stanie umyć bez wykorzystania podnośników koszowych, często także z poziomu ziemi. 

W pozostałych przypadkach do czyszczenia wykorzystujemy podnośniki koszowe.

Czy jest możliwe uszkodzenie elewacji podczas mycia?

Przed czyszczeniem zawsze dokonujemy inspekcji elewacji i wykonujemy próbę czyszczenia na niewielkim fragmencie elewacji. To pozwoli nam prawidłowo dobrać metodę czyszczenia. W przypadku stwierdzenia ryzyka uszkodzenia elewacji metode hydro-dynamiczną zamieniamy na chemiczną metodę czyszczenia.

Czy elewacje powinno się czyścić przed malowaniem?

Tak. W przypadku elewacji zainfekowanych przez grzyby lub glony, proces ponownego malowania powinien być poprzedzony czyszczeniem i odkażeniem całej elewacji. 

Pominięcie tego etapu może spowodować odspajanie się nowej warstwy farby od podłoża lub przyspieszone zainfekowanie nowej farby przez mikroorganizmy. 

Mycie dachu- pytania

Jaki jest koszt mycia dachu?

Koszt czyszczenia w największej mierze uzależniony jest od rodzaju i stanu technicznego dachu, wysokości i kształtu dachu  oraz od rodzaju zabrudzeń. 

Aby sprawdzić koszt możesz skorzystać z naszego kalkulatora, tutaj. 
Ceny podane w kalkulatorze są orientacyjne, a ostateczna kwota czyszczenia może być zarówno niższa jak i wyższa. 

Czy należy impregnować dach po myciu??

Impregnacja dachu nie jest oczywiście zabiegiem niezbędnym, jednak biorąc pod uwagę jej zalety, impregnacja niektórych typów dachów zawse jest wskazana. Więcej o zaletach impregnacji znajdziesz tutaj.

Jak długo trwa czyszczenie?

To zależy od kliku czynników: rodzaju zabrudzeń, rodzaju dachu, wysokości budynku, wybranej metody czyszczenia i innych. 

Jednak trzeba przyjąć, że czyszczenie typowego budynku jednorodzinnego zajmuje jeden dzień roboczy.

Na jak długo starczy czyszczenie dachu?

Jest to uzależnione od wielu czynników. Należą do nich: 

 • rodzaj dachu
 • zacienienie i zawilgocenie
 • system ocieplenia dachu i to czy jest poprawnie wykonany
 • otoczenie budynku, tj. obecność drzew i akwenów wodnych
 • to, czy dach po ostatnim myciu była zabezpieczona przed glonami i grzybami

W niektórych przypadkach, czyszczenie wystarczy na kilka lat, a czasem trzeba je powtarzać co roku. Dużo też zależy od prywatnych estetycznych upodobań klienta 

Jakimi metodami czyścicie dach?

Podstawową metodą czyszczenia jest mycie wysokociśnieniowe. W zależności od zabrudzeń może być ono poprzedzone naniesieniem na powierzchnię preparatu odkażającego dach z przetrwalników glonów i grzybów. 

W 90% przypadków czyszczenie jesteśmy w stanie wykonać metodą alpinistyczną (z dostępem linowym). Czasami jednak przy  wyjątkowo stromych dachach, zwłaszcza kopertowych może okazać się niezbędne wykorzystania podnośnika koszowego. 

Jeśli jest szczególnie delikatny, np. gont, nie kwalifikuje się ona do czyszczenia hydo-dynamicznego, gdyż istnieje duże ryzyko jego uszkodzenia. Wówczas jesteśmy zmuszeni zastosować czyszczenie chemiczne. Metodę czyszczenia zawsze dobieramy indywidualnie.

Czy jest możliwe uszkodzenie dachui podczas mycia?

Metodę czyszczenia zawsze dobieramy indywidualnie do rodzaju dachu oraz rodzaju zabrudzeń. Parametry czyszczenia zawsze dobieramy indywidualnie do zamówienia. 
Jeśli dach jest wykonany poprawnie, bez błędów konstrukcyjnych, zgodnie ze sztuką dekarską nie występuje ryzyko uszkodzenia dachu lub budynku podczas mycia. 

Z doświadczenia wiemy, że po większości pokryć dachowych można się swobodnie poruszać bez ryzyka uszkodzenia powierzchni dachu.

Czy zajmujecie się także czyszczeniem rynien?

Tak. Świadczymy usługę udrażniania i inspekcji systemów rynnowych.

Renowacja murów ceglanych- pytania

Jaki jest czyszczenia i renowacji cegły?

Koszt czyszczenia w największej mierze uzależniony jest od rodzaju zabrudzeń, lokalizacji budynku oraz jego wysokości.

Aby sprawdzić koszt usługi możesz skorzystać z naszego kalkulatora, tutaj. 
Ceny podane w kalkulatorze są orientacyjne, a ostateczna kwota czyszczenia może być zarówno niższa jak i wyższa. 

Czy należy impregnować cegłę po czyszczeniu?

Impregnacja muru nie jest oczywiście zabiegiem niezbędnym, jednak biorąc pod uwagę jej zalety, impregnacja cegły jest niewątpliwie wskazana. Więcej o zaletach impregnacji znajdziesz tutaj.

Jak długo trwa czyszczenie?

To zależy od kliku czynników: rodzaju zabrudzeń, lokalizacji i wysokości budynku. 

Jednak trzeba przyjąć, że w ciągu dnia jesteśmy w stanie wyczyścić od 80 do 300 mkw.

Jakimi metodami czyścicie cegły?

Podstawową metodą czyszczenia jest obróbka strumieniowo-ścierna lub metoda hydropiaskowania.

Na jakich wysokościach pracujecie?

Jesteśmy w stanie wyczyścić budynek do wysokości ok. 25 m.

Czy istnieje ryzyko uszkodzenia spoin cegły podczas czyszczenia?

To w dużej mierze zależy od stanu technicznego spoiny od twardości cegły i rodzaju zabrudzeń. Istnieje taka możliwość, ale wówczas zawsze informujemy inwestora o takiej możliwości.

Czy zajmujecie się wymiana fug w murze?

Tak, jesteśmy w stanie wyświadczyć taką usługę.

Czy można wyczyścić mur z resztek zaprawy?

Jeśli mur ręcznie został oczyszczony z najgrubszych warstw tynku, a cegła jest odpowiednio wytrzymała to tak.