biuro@centrumuslugczyszczenia.pl                  tel. 570 890 860

Iniekcja murów

Iniekcja muru jest to usługa, która w sposób bezinwazyjny dla budynku odtwarza jego pierwotną hydroizolację. Sposób wykonania iniekcji pozwala przywrócić izolację poziomą oraz pionową.

Zaletą iniekcji jest wykonanie przepony poziomej bez konieczności odkopywania fundamentów z zewnątrz. Polega ona na nawierceniu otworów w murze poprzez który do wnętrza muru zostanie zaaplikowany specjalistyczny preparat, który chemicznie uszczelni mur.

Uszkodzenie hydroizolacji murów spowodowane starością lub błędnie wykonaną pierwotną izolacją skutkuje utrzymywaniem się permanentnej wilgotności w murze spowodowanej podciąganiem kapilarnym. Objawia się to puchnącymi odspajającymi się od ściany tynkami oraz plamami i wilgocią murów w okolicy fundamentów. 

Przed pracą zawsze wykonujemy analizę konkretnego przypadku, tak aby wybrać jak najlepszą metodę iniekcji. Badaniu poddajemy stopień zawilgocenia murów, rodzaj materiału konstrukcyjnego, grubość ściany, rodzaj i źródło zawilgocenia ścian, wilgotność powietrza w pomieszczeniu, temperaturę ścian, stan techniczny muru i inne.

Iniekcja jest wykonywana preparatami na bazie związków krzemoorganicznych, silikonów, silanów czy żywic. Wszystkie te związki mają zdolność głębokiej penetracji materiału konstrukcyjnego muru i wiążą się z nim na poziomie molekularnym. Preparat w materiale zamyka jego naturalne kapilary przez co uniemożliwia przetransportowanie wody z fundamentów do wyższych partii muru.

Zalety iniekcji muru

 • brak znaczących ingerencji w strukturę muru
 • iniekcja zabezpiecza mur od środka przez całą jego grubość
 • brak konieczności odkopywania fundamentów
 • wiązanie środka iniekcyjnego z murem jest co do zasady trwałe dożywotnio
 • stosowane preparaty iniekcyjne są w pełni ekologiczne i bezpieczna dla człowieka i środowiska
 • bardzo duża skuteczność wykonywanej przepony poziomej
 • jest to najtańsza metoda odtworzenia hydroizolacji muru
 • jest bardzo prosta w stosowaniu
 • może być wykorzystana praktycznie na każdym materiale konstrukcyjnym

Usługi dodatkowe

 • skuwanie uszkodzonych tynków
 • usuwanie uszkodzonych spoin w cegle wraz z ponownym spoinowaniem
 • wypełnianie otworów poiniekcyjnych
 • spinanie pękniętych murów (naprawa pęknięć w murze)
 • impregnacja muru