biuro@centrumuslugczyszczenia.pl                  tel. 570 890 860

Jak powstają i czym są wykwity wapienne? Jak usunąć wykwity wapienne?

Zgodnie z normami dotyczącymi wyrobów betonowych wykwity co do zasady nie mają szkodliwego wpływu na właściwości i użytkowanie wyrobów betonowych. Nie mają wpływu na trwałość takiego elementu. Nie są więc uważane z punktu widzenia technicznego za istotne. Jednak klienci często starają się reklamować produkt na którym pojawiły się wykwity.

Powstawanie wykwitów na powierzchniach betonowych jest zjawiskiem zupełnie normalnym. Powstają one na wszystkich materiałach porowatych, a więc takich, na których dochodzi do transportu cieczy.

Wykwity mogą być solne lub wapienne.

Wykwity solne powstają najczęściej w wyniku oddziaływania wody na sole rozpuszczalne w wodzie, które mogą być zawarte w materiale budowlanym. Najczęściej spotykaną w budownictwie solą rozpuszczalną jest piryt. Woda jest w przypadku tych soli nie tylko rozpuszczalnikiem ale także środkiem transportu. Aby wykwity solne uwidoczniły się na powierzchni materiału niezbędnym do tego czynnikiem jest woda. To ona wnika w materiał budowlany i rozpuszcza sole w nim zawarte, które następnie krystalizują na powierzchni. 

Wykwity solne mogą mieć kolor biały, pomarańczowy, zielony  lub nawet czarny.

Wykwity solne mogą pojawić się na betonie, płytce klinkierowej czy cegle.

Wykwity wapienne powstają, ponieważ cement wykorzystywany do produkcji betonu zawiera  wodorotlenek wapnia. Pod wpływem rozpuszczenia w wodzie i podciągania kapilarnego po opadach, wydostaje się on na  powierzchnię i po reakcji z dwutlenkiem węgla zawartym w powietrzu, przeistacza się do postaci węglanu wapnia. Następnie po odparowaniu wody zostaje na powierzchni biały nalot.  Sam efekt podciągania kapilarnego spowodowany jest różnicą stężenia jonów wapna w warunkach wilgotnych. Im więcej wody przedostanie się przez pory betonu tym większe jest prawdopodobieństwo wystąpienia wykwitów.

Intensywność powstawania oraz ich ilość zależy ponad to od kilku czynników. Należą do nich:

  • skład betonu
  • rodzaj cementu
  • warunki eksploatacji
  • wiek betonu
  • dojrzewanie betonu (szybkie wysychanie latem zwiększa ryzyko wystąpienia wykwitów)
  • sposób i warunki jego formowania
  • przebieg mieszania składników

Wykwity węglanowe wapnia (spowodowane karbonatyzacją Ca(OH)2), czy wykwity spowodowane podciąganiem kapilarnym i krystalizacją soli rozpuszczalnych, znikną samoczynnie z powierzchni wyrobów, jeśli wyroby te zostały prawidłowo zaprojektowane i wykonane z dobrej jakości składników, a następnie są eksploatowane w środowisku nieagresywnym chemicznie.

Jednak wzrost intensywności wykwitów w dłuższym czasie eksploatowania może mieć inną genezę i prowadzić do destrukcji betonu.  Niebezpieczne są zwłaszcza wykwity chlorków i siarczanów alkaicznych pochodzących z cementu, kruszywa, dodatku mineralnego ( np. popiołu lotnego), pigmentu lub nadmiernie zmineralizowanej wody zarobowej. Ich powstawanie może powodować znaczne zmiany strukturalne betonu  i prowadzić wprost do jego zniszczenia.

Intensywność wykwitów zależy od ilości wody przedostającej się do materiału budowlanego. Stąd najskuteczniejszą formą ochrony przed wykwitami jest impregnacja powierzchni i zabezpieczenie jej przed nadmiarem wody.

Wykwity wapienne najlepiej usuwać specjalnymi dedykowanymi do tego celu środkami zgodnie z zaleceniami producenta. Jednak należy pamiętać, że środki tego rodzaju mają odczyn bardzo mocno kwasowy, stąd należy zachować szczególną ostrożność podczas jego stosowania.

wykwity wapienne

Umyj Teraz...

zapłać za miesiąc!

*Dotyczy usług do kwoty 5000 zł. Zapytaj nas o to!

Zlecenia wykonujemy bezkontaktowo!

W związku z zaistniałą sytuacją nasi pracownicy przestrzegają rekomendowanych zasad higieny, a prace wykonują z zachowaniem odpowiedniego dystansu od klienta.