Dezynfekcja

Dezynfekcja pomieszczeń

Oferujemy kompleksową dezynfekcję pomieszczeń, metodą chemiczną, zamgławiania ULV oraz suchąparą. Metodę dezynfekcji dobieramy do każdego typu obiektów indywidualnie.

Nasza marka partnerska:

Specjalizujemy się w dezynfekcji sektorów:

Publicznych

school

Prywatnych Przedsiębiorstw

unnamed

Spożywczych

45332

Dezynfekujemy powierzchnię i pomieszczenia, zwalczając:

Wirusy 

380-3808746_virus-png-icon-virus-icon

Bakterie

pobrane

Grzyby

microbiology-lab-bacteria-yeast-mold-512

Specjalistyczna Dezynfekcja pomieszczeń: zadzwoń 570 890 860

Napisz: biuro@centrumuslugczyszczenia.pl

Mailowo otrzymasz informację ofertową z ceną oraz przebiegiem pracy i niezbędnymi informacjami.

Zamgławianie jest jedną z najnowocześniejszych metod wykorzystywanych do dezynfekcji pomieszczeń. Ta metoda dezynfekcji polega na rozpyleniu w postaci mikrokropelek zimnej mgły ULV (Ultra Low Volume)  preparatu biobójczego, który po zdezynfekowaniu powierzchni ulega procesowi biodegradacji do poziomu tlenu i wody. Metodą tą można dezynfekować każdy rodzaj obiektu budowlanego z uwzględnieniem doboru odpowiedniego preparatu. 

Zastosowanie tej metody zwiększa skuteczność samej dezynfekcji, ale także znacząco skraca jej czas i zmniejsza koszta. Pomieszczenia po procesie dezynfekcji metodą zamgławiania mogą być wykorzystywane już po godzinie. Metoda zamgławiania jest w pełni bezpieczna dla urządzeń technicznych, mebli oraz sprzętu wyposażenia. 

Zalety dezynfekcji metodą zamgławiania ULV

 • SKUTECZNOŚĆ- mikrokropelki zimnej pary o rozmiarach ok. 5 mikronów docierają w każde miejsce
 • BIODEGRADOWALNOŚĆ- preparat po zdezynfekowaniu powierzchni ulega rozłożeniu do postaci wody i tlenu
 • SZYBKOŚĆ DZIAŁANIA- efekt bakteriobójczy i wirusobójczy  jest osiągany już po kilku minutach
 • WYGODA STOSOWANIA- zamgławienie pomieszczenia następuje szybko, a po przewietrzeniu można ponownie skorzystać z pomieszczenia już po godzinie.
 • EKONOMICZNOŚĆ 

Przewaga naszej metody ULV nad Ozonowaniem:

 • Nasza metoda ULV działa bakterio-, wiruso-, grzybo- i sporo-bójczo! Ozonowanie natomiast NIE JEST potwierdzone naukowo jako skuteczna metoda w zwalczaniu najnowszego Wirusa!
 • Metoda ULV jest znacznie szybsza niż Ozonowanie. Przy metodzie ULV efekt osiągamy już po 30 min, przy Ozonowaniu po kilku godzinach.
 • Metoda ULV może być wykorzystywana do dezynfekcji dużych powierzchni co w przypadku Ozonowania jest niemożliwe!
 • Skuteczność metody ULV jest poparte spełnieniem i posiadaniem  odpowiednich norm. W przypadku Ozonowania brak jest poważnych naukowych badań na temat jego skuteczności i potwierdzających skuteczność tej metody dokumentów. 

Stosowane przez nas środki są indywidualnie dobierane. Zawsze posiadają stosowne certyfikaty, a metoda ich stosowania jest zawsze zgodna z instrukcjami producenta. Najczęściej stosowanym przez nas czynnikiem aktywnym jest stabilizowany nadtlenek wodoru.

Posiadane normy europejskie oraz polskie:

 • PN-EN 1276:2010
 • PN-EN 1650:2008
 • PN-EN 13704:2004
 • EN 14476:2013

Wszystkie produkty stosowane przez nas są dopuszczone do użytku decyzjami Urzędu Rejestracji Produktów Biobójczych oraz widnieją w Wykazie Produktów Biobójczych prowadzonych przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych. 

Skuteczność nadtlenku wodoru w działaniu wirusobójczym potwierdzają m.in.:
 • Zakład Wirusologii, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego- Państwowy Zakład Higieny
 • Zakład Zwalczania Skażeń Biologicznych, Swiss Contribution, w opracowaniu Dr Bożenny Jakimiak i Mgr Ewy Röhm-Rodowald
 • Międzynarodowa Federacja Farmaceutyczna, w opracowaniu: „COVID-19 PANDEMIC: Information and interim guidelines for pharmacists and the pharmacy workforce”
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu w opracowaniu Dr Małgorzaty Fleischer

Opracowania te, obok wytycznych producentów, stanowią informacje dla nas na temat prawidłowego stosowania nadtlenku wodoru w zwalczaniu wirusów, bakterii, grzybów i sporów. 

Dezynfekcja to inaczej odkażenie. Celem dezynfekcji jest zniszczenie niebezpiecznych  drobnoustrojów – bakterie i wirusy. Należy pamiętać, że zdezynfekowanie powierzchni, materiału nie jest równoznaczne z jego wyjałowieniem. Dezynfekcja to proces usuwania drobnoustrojów, ale nie zawsze usuwa ich formy przetrwalnikowe. Dezynfekcji należy poddać przedmioty oraz powierzchnie, które mogły zostać skażone mikroorganizmami chorobotwórczymi ( bakterie, wirusy, grzyby i pasożyty). Dzięki procesowi dezynfekcji unika się groźnych zakażeń.

Skuteczność dezynfekcji zależy od wielu czynników, np. od gatunku, liczby, aktywności fizjologicznej drobnoustroju oraz od środowiska jego bytowania.

Dezynfekcja nie jest tożsama ze sterylizacją. Sterylizacja to proces całkowitego wyjałowienia, czyli niszczone są wszystkie żywe formy drobnoustrojów. Dezynfekcja polega na zredukowaniu liczby drobnoustrojów do jak najbardziej bezpiecznego poziomu. Dezynfekcję można podzielić na ogniskową oraz zapobiegawczą. Dezynfekcja zapobiegawcza dotyczy miejsc, przedmiotów, które są narażone na zakażenie. Natomiast dezynfekcja ogniskowa wykonywana jest jako bieżąca i końcowa.  Dezynfekcja bieżąca – w ogniskach zakażenia ( przy łóżku chorego, lub w najbliższym otoczeniu nosiciela). Dezynfekcję końcową przeprowadza się w pomieszczeniach , w których przebywał chory.

Środek odkażający stosowany przy dezynfekcji powinien mieć najkorzystniejsze stężenie dla danych warunków, stykać się bezpośrednio z całą powierzchnią i przedmiotami przeznaczonymi do dezynfekcji, działać przez określony czas i w odpowiedniej temperaturze.

Dezynfekcja poprzez zamgławianie ULV to zabieg polegający na wytworzeniu mgły wodnej za pomocą specjalnego urządzenia / generatora. Ta metoda charakteryzuje się wysoką skutecznością w zwalczaniu wszelkiego rodzaju drobnoustrojów. Wysoka skuteczność jest osiągana dzięki rozpyleniu, a dzięki temu rozpylony preparat dociera do trudno dostępnych miejsc.