Hydromonitoring

Hydromonitoring jest usługą polegającą na wykorzystaniu wody pod olbrzymim ciśnieniem w celu czyszczenia, ale przede wszystkim w celu obróbki powierzchni. 

Dysponujemy specjalistycznymi urządzeniami spalinowymi generującymi 500 Bar, a w razie konieczności także i więcej. 

Wykorzystanie strumienia wody przy ciśnieniu co najmniej 500 Bar skutecznie usuwa stare powłoki malarskie, tynki, kruszy i przygotowuje powierzchnie pod dodatkową obróbkę. Przy jego pomocy skutecznie można usuwać oznakowanie poziome, warstwy bitumiczne, mleczko cementowe, korozję i przeprowadzić renowacje betonu.  Woda poddana sprężeniu do tak wysokiego ciśnienia ma olbrzymią energie kinetyczną, pozostając przy tym ekologicznym nośnikiem energii. 

Hydromonitoring jest świetną alternatywą dla piaskowania i hydropiaskowania.  W odróżnieniu do nich do przeprowadzenia hydromonitoringu nie jest wymagane żadne ścierniwo, które mogło by pylić podczas prowadzenia prac. Ogranicza się także w ten sposób koszt prowadzenia prac i ilość generowanych odpadów. 

Największe ciśnienia generowane przez hydromonitory ( 1000 do 3500 Bar)  skutecznie są wykorzystywane do cięcia i skuwania betonu. Znajdują zastosowanie w sytuacji, gdy jest wymagane tylko miejscowe skucie betonu czy odsłonięcie zbrojenia, podczas gdy cała konstrukcja ma pozostać praktycznie nie naruszona. 

Hydromonitoring- wykorzystanie

 • usuwanie mleczka cementowego
 • usuwanie starych twardych powłok malarskich
 • usuwanie starych tynków
 • usuwanie warstw bitumicznych
 • usuwanie gumy
 • usuwanie oznakowania poziomego jezdni
 • uszorstkowanie betonu- przygotowanie pod dalszą obróbkę powłokami
 • usuwanie korozji powierzchni metalowych i betonowych
 • odsłanianie zbrojenia i skuwanie betonu
 • usuwanie starych zapieczonych zabrudzeń
 • czyszczenie maszyn i sprzętu budowlanego
 • inne, gdzie jest niezbędna duża siła czyszczenia