Rodzaje i właściwości cegieł

Na wstępie należy zaznaczyć, że cegły występują w wielu różnych rodzajach, teksturach i kolorystyce. Cegły można podzielić przede wszystkim ze względu na materiał wykonania oraz zastosowanie.

Cegła to podstawowy materiał budowlany uformowany w kształt prostopadłościanu. Podstawowym zastosowaniem tego materiału budowlanego jest budowa ścian, murów, ceglanych filarów jak również fundamentów i ścian fundamentowych.

Podział ze względu na materiał wykonania wygląda następująco:

  • Cegła suszona – powstaje poprzez suszenie na słońcu gliny wymieszanej z mułem trawą lub słomą. Stosowana jest w rejonach wyłącznie suchych, gdzie sprawdza się doskonale.
  • Cegła ceramiczna tzw. pustak ceramiczny –  najpopularniejszy rodzaj cegły. Otrzymywana jest z glin ilastych, morenowych, wstęgowych, łupków, mułków albo lessów.   W procesie produkcji dodaje się również piasek kwarcowy lub złom suszarniowy. Składniki są dokładnie mieszane na jednolitą masę, odpowiednio formowane, suszone i wypalane w temperaturze 850 – 1000˚C. Jest materiałem bardzo trwałym, odpornym, uniwersalnym i atrakcyjnym pod względem wyglądu.  Należy zaznaczyć, że cegła ceramiczna jest mrozoodporna, ale ma stosunkowo dużą nasiąkliwość wody.
  • Cegła wapienno-piaskowa – powstaje z mieszaniny zmielonego piasku kwarcowego i wapna palonego z małą ilością wody. Całość formowana jest pod ciśnieniem w podwyższonej temperaturze dzięki czemu następuje silne zespolenie krzemionki z wapnem. Cechuje ją duża wytrzymałość mechaniczna i mrozoodporność.
  • Cegła szamotowa – otrzymywana jest z szamotu, czyli materiału ceramicznego otrzymywanego poprzez wypalanie specjalnych glin ogniotrwałych lub łupków oraz zmielenie otrzymanego spieku. Następnie szamot łączy się z plastyczną gliną, formuje oraz wypala w piecu w temperaturze 1300˚C. Charakterystyczne dla tego rodzaju cegły jest  duża odporność na gwałtowne zmiany temperatur,  wytrzymałość do 900˚C oraz mrozoodporność.
  • Cegła magnetyzowa – powstaje z mieszaniny magnezytu, lepiszczy organicznych i nieorganicznych. Cechuje ją niska nasiąkliwość i duża wytrzymałość mechaniczna.
  • Cegła klinkierowa – powstaje z mieszaniny kwarcu oraz gliny, wypalanych w temperaturze 1000˚C . Cegła klinkierowa charakteryzuje się tym, że jest bardzo twarda oraz po uderzeniu wydaje metaliczny, wysoki dźwięk, im dźwięk wyższy tym cegła lepszej jakości. Dodatkowo charakteryzuje się niską nasiąkliwością wody (ok 6%), mrozoodpornością. Cegła klinkierowa może mieć fakturę gładką lub porowatą oraz występować w różnych barwach. 
cegły