Pozostałe usługi

Naszym klientom świadczymy także usługi takie jak:

 • usuwanie gum do żucia
 • usuwanie graffiti
 • czyszczenie maszyn budowlanych 
 • usuwanie pasów z jezdni i parkingów
 • usuwanie oznakowania poziomego
 • mycie ekranów akustycznych
 • odśnieżanie
 • czyszczenie taborów kolejowych
 • czyszczenie w rolnictwie urządzeń i pomieszczeń gospodarczych
 • czyszczenie ogrodzeń 
 • usuwanie korozji
 • usuwanie starych powłok malarskich
 • czyszczenie przystanków
 • czyszczenie obiektów małej architektury