Pozostałe usługi

Naszym klientom świadczymy także usługi takie jak:

  • czyszczenie maszyn budowlanych 
  • mycie ekranów akustycznych
  • czyszczenie w rolnictwie urządzeń i pomieszczeń gospodarczych
  • czyszczenie ogrodzeń 
  • czyszczenie obiektów małej architektury