Krótka historia cegły

Cegła jest niezwykle pospolitym i bardzo leciwym materiałem budowlanym. W ramach ciekawostki postanowiliśmy krótko przybliżyć jej historię. 

 • Cegły pojawiły się w Polsce w Tłumie, około 1150 roku- zostały wykorzystane w Czerwińsku do wykonania niektórych arkad w kościele cysterskim
 • Barwa wykorzystanych w Czerwińsku cegieł świadczy o tym, iż przywędrowały one do Polski prawdopodobnie z terenów Italii (południowych Włoch)
 • Reszta partii cegieł z Tłumu została wykorzystana do budowy osady targowej w Inowrocławiu i opactwa w Strzelnie
 • W latach 1200 – 1300 wiele opactw cysterskich było wznoszonych częściowo lub całkowicie przy wykorzystaniu cegieł. Były to przeważnie tereny kujaw, pomorza zachodniego oraz śląska.
 • Cegły w tych czasach pochodziły prawie wyłącznie z importu, ewentualne produkcje cegieł odbywały się na mała skalę w rodzinnych gospodarstwach. Zaznaczyć przy tym trzeba, że jakość cegieł rodzimej produkcji nie odbiegała znacznie od tych importowanych.
 • Za czasów króla Kazimierza Wielkiego (XIV w), w dobie znacznego ożywienia w budownictwie, powstawały licznie cegielnie królewskie, książęce, miejskie oraz parafialne. Wówczas to na terenach polskich rozpoczęła się masowa produkcja cegieł. W parze z tą zmiana zdecydowana większość budowli wraz z murami obronnymi była wznoszona już z cegły.
 • W parze ze wzrostem produkcji cegieł, wzrosły wymagania co do jej jakości, a tym samym wykwalifikowani ceglarze byli poszukiwani w każdym mieście.
 • Glinę do produkcji cegieł czerpano z wyrobisk. Ceglarze już wtedy potrafili intuicyjnie do produkcji cegieł wybierać glinę lepszej jakości, tj. żelazistą, pochodzącą z bagiennych moczar.
 • W XIX w. wprowadzono maszynową produkcję cegieł, a tym samym rozmiary i jakości cegieł zostały po raz pierwszy znormalizowane.
 • Cegły wypalało się w jednorazowych piecach mielerzowych, gdzie warstwami układało się cegły w formę piramidy, pomiędzy którymi w pozostawionych kanałach układało się drewno do spalenia.
 • Cały proces wypalania, razem z ułożeniem pieca, paleniem i studzeniem trwał od 4 do 6 tygodni.
 • Cegły ze środka pieca były najlepiej wypalone i stanowiły cegłę pierwszego gatunku tzw. wiśniówkę. 
cegły