Jak usunąć plamy olejowe z kostki brukowej? Czyszczenie kostki brukowej z oleju.

Kostki brukowe to najbardziej eksploatowane powierzchnie w każdym obiekcie budowlanym. Domu, firmie czy zakładzie przemysłowym.  Są narażone na wilgoć, podciąganie kapilarne wody, promieniowanie UV, wiatr, plamy oraz na ścieranie wywołane ruchem pieszych i pojazdów. Tym ostatnim, czasem przydarzy się awaria, co może skutkować powstaniem trudnej do usunięcia plamy olejowej. Jak usunąć palmy olejowe z kostki? Czy czyszczenie kostki pomoże? O tym poniżej.

Rodzaj kostki brukowej, a plama olejowa

Plamy olejowe to prawdziwa zmora kostek brukowych, każdego rodzaju.  Jednak to w cale nie oznacza, że nie da się ich skutecznie usunąć przy pomocy preparatów do usuwania plam olejowych

Kostki brukowe mogą mieć formę zarówno prefabrykatów betonowych, jak i kostkowanych kamieni naturalnych.  W pierwszym i drugim przypadku plama olejowa to poważny problem. 

W przypadku kamieni naturalnych opiszę granit, gdyż to on jest skałą najcześciej pełniącą formę bruku. 

Dla posiadaczy tego rodzaju powierzchni są dwie dobre wiadomości.  Pierwsza z nich jest taka, że skała ta ma niską nasiąkliwość, na poziomie: 0,09% – 0,42%, jest to przepaść do kostki betonowej, drugą dobrą wiadomością jest odporność chemiczna granitu. Można na nim z powodzeniem i bez ryzyka uszkodzenia zastosować preparat w przedziale pH 4 – 11. Oznacza to tyle, że granit jest dosyć odporny na działanie preparatów czyszczących.

W przypadku kostek betonowych sprawa ma się znacznie gorzej. Kostka betonowa, bez względu na swój rodzaj, ma stosunkowo dużą nasiąkliwość, na poziomie ok. 4 do 6 %. Oznacza to ,że może wpić znaczną ilość oleju lub innej tłustej substancji. Odporność chemiczna kostki betonowej jest różna z uwagi na różne jej rodzaje. Tym co odróżnia jeden typ kostki betonowej od drugiej jest m.in. rodzaj wykorzystanego w niej kruszywa.

Kostki betonowe o wykończeniu gładkim, aksamitnym, przypominającym beton architektowniczny, mają w sobie dużą zawartość drobnych kruszyw, w tym wapiennych, co w efekcie zwiększa nasiąkliwość betonu i zmniejsza jego odporność na środki czyszczące.

Kostki betonowe przemysłowe (także barwione) mają odporność chemiczną zbliżoną do wyżej wspomnianego granitu. Wyjątkiem mogą być tlenki metali, zastosowane jako barwniki, które mogą mieć wpływ na odporność chemiczną kostki.

Kostki betonowe płukane ( z warstwą kruszywa na powierzchni w formie kamyczków) są dosyć wdzięczne w czyszczeniu.

jak usunąć plamy olejoweczyszczenie kostki brukowej

Czynniki wpływające na powodzenie czyszczenia

Głównym czynnikiem wpływającym na skuteczność usuwania plam olejowych jest czas, przez który plama olejowa pozostawała na kostce oraz  jego ilość. Palmy kilkudniowe można usunąć z niemal 100% skutecznością, chociaż niewykluczone, że do tego celu będą potrzebne profesjonalne środki czyszczące lub nasza pomoc:) 

Plamy kilkumiesięczne prawie na pewno pozostawią po sobie ślad w postaci cienia.

W ekstremalnych przypadkach plamy olejowe po czyszczeniu, mogą ponownie uwydatnić się na kostce betonowej. Należy o tym pamiętać decydując się na czyszczenie.

Rodzaj tłuszczu na kostce również ma znaczenie. Oleje hydrauliczne i oleje napędowe są stosunkowo trudne w usuwaniu, zwłaszcza po pewnym czasie.

Pierwsza reakcja na plamę

Pierwsza reakcja na powstanie plamy jest najważniejsza. Powinna być przede wszystkim szybka i skupiona na tym, aby nie przyczynić się do zwiększenia powierzchni plamy. Najlepszą reakcją jest zasypanie plamy olejowej sorbentem lub zwykłym piaskiem, odczekanie chwilę i zebranie kruszywa, z uwagą, aby nie roznieść plamy.

Preparaty do usuwania plam olejowych z kostki brukowej

Na rynku dostępnych jest szereg środków do usuwaniu plam olejowych. Należy pamiętać, że preparat, preparatowi nie jest równy. Różnice pomiędzy nimi mogą polegać na:

  • stężeniu czynnika aktywnego w roztworze

Istnieją preparaty gotowe do stosowania, w których producent za nas ustala odpowiednie stężenie czynnika aktywnego lub preparaty w koncentracie do samodzielnego przygotowania roztworu. Różnicą istotną między nimi może być właśnie to „stężenie” założone przez producenta.

  • rodzaju czynnika aktywnego

Najczęściej do usuwania plam olejowych wykorzystuje się preparaty zasadowe lub rozpuszczalnikowe. W preparatach zasadowych czynnikami aktywnymi są wodorotlenek sodu lub wodorotlenek potasu. 

W preparatach rozpuszczalnikowych wykorzystuje się najczęściej : propanol, butoksyetanol, alkohol benzylowy i inne alkohole z grup C9-C12.

  • oraz ilości środków powierzchniowo czynnych.

Środki powierzchniowo czynne (tenzydy lub surfaktanty) są równie istotne co stężenie i czynnik aktywny, gdyż to one odpowiadają za zniwelowanie napięcia powierzchniowego wody, dzięki czemu roztwór czyszczący może głębiej spenetrować czyszczoną powierzchnię. Kolejną ich funkcją jest zdolność do emulgacji tłuszczu w wodzie. Emulgacja, jest to nic innego jak umożliwienie zmieszania się dwóm, pierwotnie niemieszalnym się substancją. Dzięki nim tłuszcze rozpuszczają się w wodzie.

Usuwanie plamy domowymi sposobami

Usuwanie plamy olejowych lub innych tłustych zabrudzeń powinno przypominać czyszczenie naczyń w kuchni.  Wysoka temperatura wody i środki odtłuszczające są jak najbardziej wskazane. 

Można bez obaw zastosować mieszaninę wody i płynu do mycia naczyń, nanieść ją na plamę i spłukać gorącą wodą z czajnika.  

Można także spróbować mieszaninę wody i proszku do prania, z uwagi na dużą ilość tenzydów w nim zawartych.

Metodą usuwania plam może być także ich wypalenie, jednak skutkiem ubocznym tego może być odbarwienie powierzchni lub jej uszkodzenie i zwiększenie podatności na kruszenie. Dlatego raczej odradza się tą metodę.

Stosowanie odtłuszczaczy na bazie rozpuszczalników, takich jak benzyny ekstrakcyjne także może przynieść poprawę.

Czyszczenie specjalistyczne

Firmy takie jak nasza wykonują specjalistyczne czyszczenie kostki brukowej usuwanie plam olejowych. Usługę tą świadczy się specjalistycznymi preparatami czyszczącymi, które powinny być użytkowane przez osoby z doświadczeniem. Drugą ważną kwestią jest zastosowanie profesjonalnego sprzętu i techniki czyszczenia. Do technik usuwania plam olejowych można zaliczyć parowe czyszczenie, gorąco wodne czyszczenie hydrodynamiczne lub czyszczenie z jednoczesną ekstrakcją brudnej wody. W tym celu stosuje się specjalistyczne gorąco wodne myjki wysokociśnieniowe lub przemysłowe generatory pary. Urządzenia tego rodzaju są drogie i kosztują od 10 000 zł. 

Jak zabezpieczyć kostkę przed olejem?

Po wyczyszczeniu kostki brukowej z plam olejowych, warto rozważyć opcję impregnacji oleofobowej kostki betonowej. Polega ona na naniesieniu na kostę impregnatu specjalistycznego, na bazie substancji „odpychających” oleje. Zakup dobrego impregnatu, jest jednak wyzwaniem dla nieobytych w temacie. Większość impregnatów oleofobowych działa, ponieważ wytwarza na kostce warstwę żywicznego filmu, który całkowicie zalepia jej strukturę. Efekt ten na powierzchni płaskiej, umiejscowionej na zewnątrz jest niepożądany, gdyż warstwa polimeru z czasem zacznie się ścierać z kostki. Najlepsze, ale i najdroższe, są w tym wypadku impregnaty fluoro-polimerowe. One zabezpieczają kostkę przed olejem, bez tworzenia warstwy żywicznej na powierzchni.  Sztuka w wyborze dobrego preparatu polega na odróżnieniu impregnatu fluoropolimerowego od niezalecanych preparatów żywicznych.