Jak wyczyścić kostkę brukową po remoncie? Usuwanie farby i cementu z kostki brukowej i innych zabrudzeń pobudowlanych.

Kostka brukowa to jedna z najbardziej eksploatowanych powierzchni w każdym domu. Szczególnie ciężkie dla niej mogą okazać się tzw. zabrudzenia pobudowlane. Pomimo dołożenia szczególnej staranności i zabezpieczeniu kostki przez ekipę remontową, plamy na kostce po kleju, cemencie, farbach, gruntach mogą pozostać dla nas przykrą pamiątką po skończonym niedawno remoncie. 

W przypadku tak złożonego procesu inwestycyjnego jakim jest remont i przy tak szerokiej ofercie produktowej firm produkujących wyroby budowlane zabrudzenia pobudowlane mogą przyjąć najróżniejszą formę.  Najczęściej spotyka się zabrudzenia po farbach elewacyjnych, klejach, zaprawach murarskich, tynkach, lakierach czy bejcach.  

Niektóre z tych zabrudzeń, mogą okazać się krytycznymi dla kostki betonowej i pomimo usilnych starań firm specjalistycznych i zastosowania specjalistycznych środków czyszczących do usuwania cementu, mogą nie zostać całkowicie usunięte. Warto o tym pamiętać na etapie realizacji remontu i podwoić starania aby maksymalnie zabezpieczyć powierzchnie kostki przed zabrudzeniami. W większości przypadków jako firma czyszcząca mamy sygnały od właścicieli, że kostka była zabezpieczona na czas remontu, ale wiatr, deszcze lub niedbałość pracowników powodują odsłonięcia kostki co naraża ją bezpośrednio na zabrudzenia. 

Metody czyszczenia kostki z zabrudzeń pobudowlanych

W kwestii czyszczenia kostki brukowej z zabrudzeń po budowie rozróżnić można kilka metod jej czyszczenia. Oczywiście każda z metod jest uzależniona od powstałych zabrudzeń, a także każda z nich musi brać pod uwagę odporność chemiczną i mechaniczną czyszczonej powierzchni.  W wielu artykułach podkreślam, że kostka betonowa nie jest materiałem o całkowitej odporności chemicznej. Beton jest podatny na cały szereg korozji, w tym na korozje kwasową, którą można łatwo wywołać preparatami przeznaczonymi do doczyszczania kostki brukowej z zabrudzeń pobudowlanych. 

Za każdym razem powinniśmy w mało widocznym fragmencie posesji lub na „wolnych” niewykorzystanych kostkach przeprowadzić test odporności chemicznej kostki betonowej na preparat do czyszczenia który poosiadamy. Jeżeli dysponujemy koncentratem, należy najpierw przygotować roztwór według zaleceń producenta i nanieść go na powierzchnię kostki. Warto pamiętać, że preparaty przeznaczone do czyszczenia zabrudzeń pobudowlanych mają odczyn kwasowy, a zatem warto jest lekko zwilżyć czyszczoną powierzchnię wodą przed ich zastosowaniem. Warto wykonać kilka prób, aby ustalić po jakim czasie od naniesienia chemii nasza kostka betonowa ulega tzw. poparzeniu chemicznemu. 

Przed Czyszczeniem kostki brukowejEfekt czyszczenia kostki brukowej

Usuwanie plam i kleksów po zaprawach betonowych lub innych pochodzenia mineralnego

W sytuacji występowania na kostce brukowej tego rodzaju zabrudzeń, proces czyszczenia powinna poprzedzić inspekcja w celu ustalenia czy zabrudzenia powierzchni mają charakter fizyczny ( kleksy wystające ponad powierzchnię) czy wyłącznie chemiczny. 

Kleksy po klejach czy betonie należy najpierw punktowo usunąć mechanicznie, przy pomocy, szpachelki, ręcznej szczotki drucianej, lub niewielkiego młotka. Oczywiście pracę tę należy przeprowadzać z wyczuciem, aby maksymalnie oszczędzić niepobrudzone fragmenty kostki betonowej.  

Do kolejnego etapu powinniśmy przygotować myjkę ciśnieniową o mocy co najmniej 160 Barów przy wydatku wody nie mniejszym niż  500 L/h. Nie musi to być myjka gorąco wodna. 

Następnie, po wcześniejszej próbie odporności chemicznej naszej kostki o której wspominałem,  należy przygotować preparat chemiczny dedykowany do usuwania tego rodzaju zabrudzeń. UWAGA! Środek ten jest preparatem kwaśnym odczynie pH i może być przygotowany na bazie kwasu fosforowego, solnego, octowego, amidosulfonowego lub innych. 

Zabrudzony obszar kostki betonowej zwilżamy wodą przed użyciem kwasu, aby preparat nie przedostawał się w głąb struktury kostki a działał tylko powierzchniowo. 

Środek czyszczący nanosimy na zabrudzony obszar, przy czym staramy się, aby obszar ten nie był zbyt duży. Przez cały ten czas bacznie obserwujemy powierzchnię kostki betonowej, czy aby nie ulega ona zbyt dużym uszkodzeniom wywoływanym przez środek chemiczny.  Po odczekaniu resztę preparatu zmywamy myjką ciśnieniową, próbując jednocześnie przyłożyć siłę udaru wody do tych fragmentów, które oparły się działaniu środka. Jeśli wszystkie plamy nie zostały usunięte, czynność należy powtórzyć.  Jednak cały czas należy mieć na uwadze to, aby w jak najmniejszym stopniu naruszyć czy to chemią, czy to myjką, strukturę powierzchni kostki betonowej. 

Bywają sytuację, że odporność chemiczna zabrudzeń kostki jest większa niż sama kostka. Skutkuje to tym, że powierzchnia kostki dookoła plamy już ulega uszorstkowieniu, odbarwieniu lub poparzeniu, a samo zabrudzenie bywa nienaruszone. Jeśli takich zabrudzeń jest dużo, być może konieczna będzie wymiana kostki betonowej na nową. 

Ślady po tynkach i farbach elewacyjnych.

Do czyszczenia warto zaopatrzyć się w myjkę ciśnieniową z funkcją podgrzewania wody.

Ślady po farbach i tynkach mogą okazać się albo bardzo łatwe do usunięcia, albo bardzo trudne.  Dzieje się tak za sprawą  różnych baz chemicznych które są wykorzystywane do produkcji farb i tynków.  Inaczej zachowują się zabrudzenia po produktach na bazie żywic akrylowych a inaczej tych na bazie silikonów czy silikatów. 

Czyszczenie kostki brukowej  z tego rodzaju zabrudzeń, warto rozpocząć od podjęcia próby zmycia plam przy pomocy gorącej wody pod ciśnieniem. Temperatura wody na urządzeniu powinna być ustawiona na wartość maksymalną. Produkty akrylowe mogą ulec rozpuszczeniu już w sytuacji gdy woda osiągnie 60 stopni Celsiusza. 

Jeśli zmywamy plamy taką metodą, to najprawdopodobniej będzie po problemie. Jeśli nie, to może oznaczać potencjalny problem. 

Niektóre rodzaje produktów polimerowych zwłaszcza silikonowych, po utwardzeniu są nierozpuszczalne chemicznie, co w praktyce oznacza to, że żaden  rozpuszczalnik ich nie rozpuści.  Warto jednak podjąć taką próbę. Zabrudzenia po farbach lub tynkach, można spróbować usuwać preparatami przeznaczonymi do szeroko rozumianych zabrudzeń pobudowlanych, lub bardziej wyspecjalizowanymi rozpuszczalnikami. Przy czym należy pamiętać, że zawsze środki te powinno się stosować punktowo lub na niewielkich obszarach. 

Poniżej krótka notka o tym, jaki rozpuszczalnik należy wybrać przy usuwaniu konkretnych zabrudzeń: 

Silikon

Węglowodory alifatyczne- alkany (C7-C9), 

toluen, terpeny cytrynowe

wrząca benzyna niespecyfikowana 

kwas sulfonowy 

Akryl

Octan butylu, ksylen

Lakier samochodowy

Nitro, benzyna ekstrakcyjna

Pianka poliuretanowa

Ksylen, Ocnat etylu, toluen, aceton, metanol

Lakierobejca

Zależy od typu- lakierobejce, akrylowa, alkidowa, nitrowe (Nitro), wodna (Uniwersalny), chlorokauczukowa

Chlorokauczuk

Ksylen, benzyna ciężka, węglowodory aromatyczne

Żywica

Aceton

Graffiti

Preparaty działają na zasadzie rozpuszczalników, tenzydów (detergentów) i zagęstników, a do doczyszczania cieni graffiti wykorzystują wodorotlenek potasu (pH 14)

Gumy do żucia

Terpeny, węglowodory alifatyczne

Inne metody czyszczenia kostki betonowej z cementu, farb lub tynków

Do innych metod usuwania zabrudzeń po betonie lub farbach z kostki brukowej należą metody takie jak: piaskowanie kostki, hydromonitoring, lub sucha para.

Krótko o piaskowaniu: całkowicie dewastuje powierzchnię kostki betonowej, nie gwarantując przy tym całkowitego usunięcia zabrudzeń. Dodatkowo sprzęt potrzebny do tego przedsięwzięcia nawet przy wynajmie jest drogi i mocno specjalistyczny. O małej piaskarce i kompresorze należy zapomnieć, gdyż do piaskowania dużych powierzchni koniecznością jest kompresor śrubowy.  Należy także pamiętać o szczelnym odcięciu czyszczonego obszaru. Mowa tutaj o odpryskach które mogą zniszczyć elewacje, okna i spowodować uszkodzenia ciała osób postronnych. 

Hydromonitoring: czyli brutalna siła wody, która zedrze z kostki każde zabrudzenie fizyczne. Czasem może pomóc, ale stosowany bez umiaru podobnie jak piaskowanie zdewastuje powierzchnię kostki betonowej. Urządzenia droższe niż zestaw do piaskowania. 

Sucha para: skuteczna wyłącznie w przypadku farb lub zabrudzeń od tynków elewacyjnych. Wymaga specjalistycznego urządzenia, czyli przemysłowego generatora pary pod odpowiednim ciśnieniem lub gorącowodnej myjki ciśnieniowej pracującej w odpowiedniej konfiguracji. Temperatura pary usuwa te zabrudzenia poprzez rozmiękczenie żywicy. 

Impregnat do kostki brukowej niezbędny po trudnym czyszczeniu

Efekty czyszczenia kostki betonowej zawsze należy oceniać po wyschnięciu powierzchni czyszczonej. 

Z uwagi na to, że zabrudzenia pobudowlane dla kostki brukowej są krytyczne, czyszczenie wiąże się z mocnym naruszeniem powierzchni kostki betonowej. Po czyszczeniu będzie ona bardziej podatna na brudzenie się oraz niszczące działanie mrozu lub korozję betonu. 

Zabiegami koniecznymi po czyszczeniu pobudowlanym są zabiegi impregnacji i ponownego spoinowania kostki betonowej piaskiem kwarcowym. Impregnat do kostki brukowej ograniczy jej podatność na ponowne zabrudzenia, wzmocni jej strukturę, oraz ograniczy chłonność betonu. 

Czyszczenie kostki brukowej po remoncie Centrum Usług Czyszczenia