Ile kosztuje mycie elewacji? Jaka jest cena za czyszczenie elewacji?

Czysta elewacja ma duże znaczenie dla każdego budynku. Wpływa nie tylko na jego estetykę, ale także na żywotność i właściwości materiałów budowlanych z którego jest wykonany. Pernamentny stan zabrudzonej elewacji degraduje strukturę farb, tynków i właściwości termoizolacyjne materiałów budowlanych. Pośrednio wpływa także na kondycję ścian nośnych całego budynku. Jest także siedliskiem grzybów i glonów, które mogą mieć wpływ na zdrowie mieszkańców budynku.,

Ustawa prawo budowlane, przewidując negatywny wpływ brudu na budynek, wymusza na jego właścicielu regularne prace konserwacyjne związane z czyszczeniem budynku i utrzymaniem go w dobrym stanie technicznym i estetycznym.  Nie zawsze oznacza to malowanie. Często zabrudzeniu ulegają elewacje stosunkowo nowe, które są w dobrym stanie technicznym. Wówczas nie ma potrzeby ich malowania, wystarczy je umyć. Prace te często można wykonać samemu, jednak biorąc pod uwagę wysokości elewacji, ich dostępność, różnorodność oraz różnorodność występujących na niej zabrudzeń, czasem warto usługę tą powierzyć specjalistycznej firmie czyszczącej.

Z jakim kosztem należy się liczyć zamawiając usługę mycia elewacji? Ile kosztuje czyszczenie elewacji?

Wszystko zależy od rodzaju elewacji którą posiadamy. Przyjrzyjmy się zatem jaki wpływ na cenę mycia elewacji ma jej rodzaj.

Cena mycia elewacji - tynk i farba

Elewacje tynkowe i malowane farbami są najczęściej występującym rodzajem elewacji. Występują w wielu różnych rodzajach. Można rozróżnić tynki i farby silikonowe, akrylowe, silikatowe i mineralne. Dwa pierwsze rodzaje najszybciej ulegają zabrudzeniu w postaci porażenia biologicznego. Grzyby i glony chętnie je porastają z uwagi na skład chemiczny tego rodzaju pokryć elewacyjnych. Zdarzają się przypadki, w których już 1 sezonowe elewacje ulegają w mocnym stopniu zabrudzeniu biologicznemu.

Koszt czyszczenia tego rodzaju elewacji uzależniony jest od całkowitej powierzchni elewacji, jej wysokości, rodzaju i stopnia jej zabrudzenia. Rodzaj zabrudzenia wymusza zastosowanie odpowiedniej techniki czyszczenia elewacji, a to z kolei wpływa na koszt usługi.

Elewacje zabrudzone kurzem i sadzą, mogą zostać wyczyszczone jednoetapowo. Elewacje zainfekowane glonem lub grzybem powinny oprócz wyczyszczenia zostać także odglonione i odgrzybione specjalistycznymi preparatami.

Mycie elewacji tego rodzaju odbywa się z zastosowaniem odpowiedniej chemii i profesjonalnej myjki ciśnieniowej.  Myjka powinna generować przynajmniej 250 Bar przy wydatku wody rzędu 900 l na godzinę. Myjki o mniejszej wydajności będą czyścić elewacje węższym strumieniem wody, co przełoży się na czas mycia.

Koszt czyszczenia elewacji tego rodzaju jest oczywiście uzależniony od cen rynkowych, które dyktują firmy. Najczęściej jednak cena mycia elewacji wynosi od 7,5 zł do 13 zł brutto za metr kwadratowy. Przy powierzchniach powyżej 500 mkw od cen tych można liczyć na rabaty.

Cena w naszej firmie za mycie elewacji wynosi najczęściej 11 zł za 1 mkw.  Kosztami dodatkowymi może być koszt podnośnika koszowego lub rusztowania.

przed myciem elewacjiusługa mycia elewacji bloku

Cena mycia elewacji blaszanej

Blacha jest najłatwiejszą, ale i jednocześnie może się okazać, najtrudniejszą elewacją do czyszczenia. Wszystko jest uzależnione od rodzaju zabrudzeń i rodzaju blachy. Elewacje blaszane mogą być bowiem wykonane nie tylko z blachy o różnym kształcie przekroju, ale także z różnym wykończeniem np. powlekane poliestrem.

To samo dotyczy zabrudzeń. Warto podkreślić, iż na elewacji blaszanej mogą występować zabrudzenia, które są efektem utleniania się metalu lub odbarwień wynikających z działania promieni słonecznych. Często zabrudzenia takie mogą okazać się niemożliwe do usunięcia, a proces czyszczenia nawet dla specjalistycznych firm może się okazać trudny i skomplikowany.

Do metod czyszczenia elewacji tego rodzaju należą: mycie hydrodynamiczne myjką, maszynowe mycie wodą demineralizowaną i tyczkami karbonowymi, a nawet mycie ręczne i czyszczenie na sucho.

Biorąc powyższe pod uwagę, koszt czyszczenia takiej elewacji może wynieść od 5 do 7 zł za 1 mkw, ale równie dobrze może kosztować nawet kilkadziesiąt złotych za 1 mkw jeśli producent pokrycia blaszanego przewiduje jedynie ręczne czyszczenie elewacji.

Cena mycia elewacji szklanej

Jest to coraz powszechniej występujący rodzaj wykończenia fasady budynku. Najczęściej zabrudzeniami tego rodzaju powierzchni są zacieki deszczu, kurz, pył i ptasie odchody.

Czynnikami cenotwórczymi są w tym przypadku metraże powierzchni do czyszczenia i wysokości budynków, które determinują wybór metody czyszczenia.

Metodami mycia elewacji szklanej mogą być metody mycia ręcznego lub maszynowego czyszczenia wodą demineralizowaną. Mycie może być przeprowadzane zarówno z ziemi tyczkami jak i z podnośnika koszowego lub metodą alpinizmu przemysłowego. Koszt czyszczenia fasady szklanej z bieżących zabrudzeń wynosi od 2,5 zł do 6 zł za 1 mkw.

Czyszczenie pobudowlane i pomontażowe okien to koszt rzędu od 10 do nawet 500 złotych za 1 mkw, gdyby w skrajnych przypadkach konieczne okazało się polerowanie lub szlifowanie powierzchni szyby.

Ceny czyszczenia pozostałych rodzajów elewacji

Cena mycia elewacji z płyty HPL

Płyty HPL i inne elewacje wentylowane czyści się podobnie jak elewacje blaszane, przy czym tutaj bardziej poprawną metodą czyszczenia jest wykorzystanie wody demineralizowanej w celu uniknięcia zacieków. Koszt czyszczenia tego rodzaju elewacji wynosi od 4 do 10 zł za 1 mkw.

Cena mycia elewacji z sidingu

Siding teoretycznie łatwo jest utrzymać w czystości za wyjątkiem odbarwień spowodowanych promieniowaniem UV, które żadne czyszczenie nie będzie w stanie usunąć. Koszt czyszczenia takiej elewacji metodą hydrodynamiczną z wykorzystaniem myjki ciśnieniowej wynosi od 6 do 10 zł za 1 mkw.

Cena mycia elewacji z kamieni naturalnych

Fasady wykonane z kamienia naturalnego mogą podlegać specjalistycznym formom czyszczenia uzależnionym od rodzaju skały. Mogą też mieć zastosowanie różne technologie czyszczenia. Począwszy od czyszczenia hydrodynamicznego, przez obróbkę strumieniowo-ścierną, skończywszy na czyszczeniu chemicznym. Wybór metody czyszczenia determinuje cenę usługi, która może wynieść od 4 do nawet 50 zł za 1 mkw. Wyższy poziom cen osiągają elewacje z piaskowca, trawertynu lub innych delikatnych skał wapiennych.  Kamienie „tanie” w czyszczeniu to  skały typu granit, bazalt czy gnejs.

Cena mycia elewacji ceglanej

Podobnie jak w przypadku kamieni naturalnych cena czyszczenia elewacji wykonanych z cegły podyktowana jest przede wszystkim zastosowaniem odpowiedniej metody czyszczenia. Jeśli skuteczna w danym przypadku okaże się myjka ciśnieniowa, wówczas koszt powinien wynieść od 6 do 13 zł za 1 mkw. W przypadku, hydropiaskowania lub czyszczenia chemicznego koszt czyszczenia wyniesie od 25 do 55 zł za 1 mkw.

Należy pamiętać, że zabieg mycia elewacji może być połączony z innymi pracami i zabiegami konserwującymi, takimi jak, impregnacja czy odbudowa struktury muru w przypadku elewacji ceglanych.

 

hydrodynamiczne mycie elewacji