Ile kosztuje mycie dachu ? Jaka cena za metr kwadratowy mycia dachu ?

Temat ten należy zacząć od podkreślenia, że w związku z wolnym rynkiem towarów i usług, każda firma ma prawo na  dany produkt i usługę ustanowić dowolną cenę. To rynek zweryfikuje, czy cena ta jest dobra czy też nie. W niniejszym artykule będę odnosił się do cen panujących w naszej firmie, ale znając branże od wielu lat zestawię tą cenę z ceną firm konkurencyjnych. Dodatkowo zwrócę uwagę na aspekt cenotwórczy, każdej pracy polegającej na czyszczeniu dachu. 

Co wpływa na ostateczną cenę mycia dachu?

Na wstępie warto zwrócić uwagę jakie aspekty wpływają na ostateczną cenę mycia dachu. Zazwyczaj firmy starają się mieć ustandaryzowane ceny, jednak w wyjątkowych okolicznościach mogą pojawić się aspekty, które wprowadzą delikatne różnice w cenie mycia dachu. Ostatecznie wpływ na cenę za metr kwadratowy mycia dachu mają czynniki takie jak:

Rodzaj pokrycia dachowego

Typ pokrycia dachowego może z kliku względów wpłynąć na cenę czyszczenia dachu. Po pierwsze dachy pokryte blachą lub blachodachówką mogą okazać się zbyt delikatne, aby poruszać się po nich w sposób bezpieczny dla osoby pracującej oraz dla samego dachu. Pomimo umiejętnego poruszania się po dachu mogą pojawić się na nim wgniecenia w skutek nieopacznego postawienia stopy. Takie pokrycie dachowe wymusi zastosowanie innej niż typowa metody czyszczenia dachu. 

Wpływ ma także kształt pokrycia dachowego. Dachówki rzadziej spotykane takie jak: np. „mniszka” ze względu na swój kształt mają ostatecznie większą powierzchnię niż dach tej samej wielkości pokryty dachówką typu „karpiówka”, a ich czyszczenie przebiega przez to dłużej. 

Stopień zabrudzenia dachu

Stopień zabrudzeń to jeden z głównych czynników cenotwórczych mycia dachu. Rodzaj zabrudzeń występujący na dachu, ich nasilenie, ma istotny wpływ na tempo czyszczenia, a także wybór metody czyszczenia opisanej poniżej. 

Często na dachach występują zabrudzenia które, wielokrotnie potrafią wydłużyć czas mycia dachu. Mowa tutaj o zaciekach powstałych w skutek utleniania się elementów metalowych na dachu. Często występują one w pobliżu opierzeń, nieszczelnych rynien, itp. Wymagają one specjalistycznego czyszczenia dedykowanymi do ich usuwania produktami.

Metoda czyszczenia dachu

Metoda czyszczenia, która czasem jest nam narzucona przez powyższe uwarunkowania ma oczywiście kluczowy wpływ na ostateczną cenę czyszczenia dachu. 

Metoda bezciśnieniowego mycia dachu, przebiega w inny sposób niż czyszczenie dachu metodą hydrodynamiczną. Inne jest przy niej tempo mycia, zużywa się przy niej inne zasoby, a co za tym idzie cena takiego czyszczenia jest diametralnie różna. 

Inna jest też cena przy myciu dachu z wykorzystaniem podnośnika koszowego, gdzie koszt podnośnika niewątpliwie wpływa na całościowy koszt czyszczenia dachu. 

Zakres usług

Zakres usług także ma istotny wpływ na ostateczny koszt czyszczenia dachu. Mowa tutaj o usługach takich jak oczyszczenie rynien, udrożnienie rur spustowych czy impregnacja.

Często zakres ten nie jest wymysłem klienta, tylko koniecznością, która wynika w trakcie czyszczenia dachu. Zdarza się, że dachówka po którymś czyszczeniu z kolei ma tak naruszoną strukturę, że zabiegiem niemal koniecznym jest jej zaimpregnowanie lub przemalowanie. 

Kształt dachu

Bywają sytuacje, w których to kształt dachu, jego nachylenie, występowanie, wieżyczek czy wykuszy sprawiają, że czyszczenie przebiega w inny sposób niż ma to miejsce zazwyczaj. Konieczność zastosowania dodatkowej asekuracji, konieczność skorzystania ze specjalistycznego podnośnika koszowego sprawiają, że ostateczna cena za mycie dachu jest inna.

Wysokość budynku, otoczenie budynku

Aspekt ten ma największe znaczenie w sytuacji kiedy niezbędny do pracy staje się podnośnik koszowy bądź rusztowanie. Wówczas kluczowe znaczenie ma dostęp dookoła budynku i możliwość ustawienia w jego pobliżu wymienionych urządzeń. Utrudniony dostęp wymusza na nas znalezienie innych rozwiązań, aby móc wykonać usługę. 

Specjalne wymagania klienta

Mam tutaj na myśli bardzo nietypowe i rzadko spotykane sytuacje , w których klient chce, np. żeby prace były prowadzone w porze nocnej, w weekendy lub do pewnej godziny. 

Bywa także tak, że klienci mają z góry narzucone środki chemiczne do czyszczenia i impregnacji dachu, a co za tym idzie osobne wymagania co do procedury i przebiegu samego czyszczenia. 

Prowadzenie prac na obiektach zamkniętych, w strefach zagrożonych, również stawia nam dodatkowe wymagania, którym musimy sprostać. 

Dostęp do mediów: wody i prądu

Mowa tutaj o sytuacji w której jako firma wykonawcza nie mamy dostępu do sieci wodociągowej i bieżącej wody.  Prace można wówczas wykonać, ale fakt korzystania z własnej wody ma ogromny wpływ na ostateczną cenę usługi mycia dachu.

Ile za tem wynosi cena mycia dachu?

Staramy się jako firma oferować klientom jak najwygodniejszy dla nich sposób rozliczania usługi. Wielu z powyższych aspektów nie bierzemy pod uwagę lub przymykamy na nie oko na korzyść klienta, tylko dlatego, żeby klient miał jak najczytelniejszą informację co do ceny samego czyszczenia już na początku podjęcia współpracy z nami. Staramy się, aby cena za mycie dachu podana przez nas w cenniku była jak najbardziej uniwersalna i bardzo rzadko stosujemy od niej wyjątki na niekorzyść klienta. 

Niektóre z usług, takie jak czyszczenie rynien przeprowadzamy nawet w gratisie dla klienta, a klient nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów. 

Cena za metr kwadratowy mycia dachu, funkcjonująca na rynku wynosi:

Cena rynkowa: od 10 do 16 zł za 1 mkw ,

W centrum Usług Czyszczenia: 11 zł za 1 mkw i 13,5 zł za 1 mkw. 

Mycie bezciśnieniowe to wydatek rządu od 5 do 9 zł za 1 mkw. 

Kosztami dodatkowymi jest koszt podnośnika koszowego w wyjątkowych sytuacjach. 

Koszt impregnacji hydrofobowej  dachu, wynosi:

Ceny rynkowe z produktem: od 7 do 18 zł za 1 mkw.

Cena w Centrum Usług Czyszczenia:

Impregnacja hydrofobowa: 9 zł za 1 mkw

Impregnacja Bio-aktywna ( tylko u nas): 7 zł za 1 mkw. 

alpinistyczne mycie dachów

W naszym Sklepie znajdziesz najskuteczniejsze preparaty do Mycia dachu

Zadzwoń! 570 890 860

Jeśli chcesz zlecić mycie dachu lub kupić preparaty do mycia

Sprawdź ofertę naszego sklepu z Impregnatami i środkami czyszczącymi.

Centrum Usług Czyszczenia

Monika Antoniak

Knieja 20, 88-190 Barcin

Nip: 766-197-19-16

stopka