CZYSZCZENIE KOSTKI BRUKOWEJ W BYDGOSZCZY

Osobom prywatnym, firmom oraz instytucjom oferujemy usługę profesjonalnego czyszczenia kostki brukowej w Bydgoszczy i miejscowościach ościennych. Z powodzeniem usuwamy bieżące zabrudzenia kostki, wynikające z normalnej eksploatacji oraz plamy olejowe, zabrudzenia pobudowalne, wykwity czy rdzę. 

Zapewniamy wysoką jakość usług dzięki korzystaniu z najwyższej jakości sprzętu przemysłowego oraz preparatów czyszczących o niezwykłej skuteczności, które przy fachowym zastosowaniu są w pełni bezpieczne dla ludzi, roślinności oraz zwierząt. 

Bezpośrednio przed wykonaniem usługi przeprowadzamy czyszczenie próbne dla Twojej akceptacji.

Impregnowanie z efektem nowej kostki!

Kostka brukowa przed impregnacją koloryzującą Centrum Usług CzyszczeniaImpregnacja koloryzująca kostki brukowej Centrum Usług Czyszczenia

Zabezpieczenia antyglonowe po czyszczeniu kostki

Za każdym razem czyszczenie i impregnacje kostki brukowej w Bydgszczy realizujemy przy zastosowaniu najlepszych na rynku preparatów, które kupujemy od renomowanych producentów. Dzięki temu nasi Klienci mogą mieć pewność, że usługi zostaną wykonane z zachowaniem najwyższej jakości. Kluczowym czynnikiem działalności jest satysfakcja zleceniodawców, więc jako firma czyszczącą kostkę brukową robimy wszystko, aby odpowiednio zabezpieczyć powierzchnię i pozostawić ją w idealnym stanie. Zajmujemy się również impregnacją kostki brukowej. Mycie kostki brukowej zwłaszcza w przypadku trudnych zabrudzeń bywa niezwykle skomplikowane, a nieumiejętne posługiwanie się preparatami czyszczącymi lub impregnującymi może spowodować uszkodzenia kostki lub stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia.

Czyścimy kostkę po remoncie

Przed Czyszczeniem kostki brukowejEfekt czyszczenia kostki brukowej

Czyszczenie kostki brukowej w Bydgoszczy- szczegóły

Jeśli szukasz profesjonalnej firmy, która zajmuje się czyszczeniem kostki brukowej w Bydgoszczy, to dobrze trafiłeś. Nasza firma oferuje kompleksową usługę czyszczenia kostki brukowej dla klientów indywidualnych i biznesowych. Mamy wieloletnie doświadczenie w tej branży i potrafimy skutecznie usunąć różne rodzaje zabrudzeń z kostki brukowej, takie jak:

 • zabrudzenia naturalne (np. mech, glony, grzyby, kurz, piasek)
 • zabrudzenia komunikacyjne (np. olej, smar, guma, asfalt, sól)
 • zabrudzenia pobudowlane (np. cement, tynk, farba, klej)

Do czyszczenia kostki brukowej stosujemy nowoczesne metody i sprzęt, które są dostosowane do rodzaju i stopnia zanieczyszczenia powierzchni. Wykorzystujemy między innymi:

 • myjki ciśnieniowe z gorącą wodą i parą
 • nasadki i dysze rotacyjne
 • odkurzacze przemysłowe
 • środki chemiczne i biotechnologiczne
 • metody mechaniczne (np. szorowanie, szlifowanie)

Nasze myjki ciśnieniowe mogą pracować z wodą o temperaturze do 150 stopni Celsiusza i ciśnieniu do 500 Bar, co pozwala na skuteczne usuwanie nawet najtrudniejszych zabrudzeń bez konieczności stosowania drogich i szkodliwych dla środowiska chemikaliów. W niektórych przypadkach używamy również specjalnych preparatów chemicznych lub biotechnologicznych, które są bezpieczne dla ludzi, zwierząt i roślin. Dobieramy je indywidualnie do rodzaju zabrudzeń i typu kostki brukowej. Przed zastosowaniem takich środków zawsze wykonujemy próbę czyszczenia na niewielkim fragmencie powierzchni, aby sprawdzić ich skuteczność i bezpieczeństwo.

Czyszczenie kostki brukowej w Bydgoszczy nie tylko poprawia wygląd i estetykę budynku, ale także przedłuża żywotność kostki brukowej i zapobiega jej uszkodzeniom spowodowanym przez czynniki atmosferyczne lub mechaniczne. Ponadto czyszczenie kostki brukowej zwiększa bezpieczeństwo użytkowników, ponieważ zapobiega powstawaniu śliskich warstw na powierzchni.

Realizacja czyszczenia kostki

Faq

Jaką metodą czyścicie?
Metoda czyszczenia kostki jest uzależniona od rodzaju zabrudzeń. Podstawowym elementem jest mycie hydrodynamiczne. Gdy jest konieczność usunięcia plam olejowych, rdzy lub zabrudzeń pobudowlanych dodatkowo stosujemy preparaty chemiczne.
Czy chemia nie zagraża roślinom?
Preparaty chemiczne stosowane przez nas ulegają biodegradacji pod wpływem odpowiedniego rozwodnienia. Przestają być aktywne w glebie. Nie mamy informacji od klientów, nikt się nie poskarżył, na zniszczoną zieleń. Przy każdym zleceniu gdzie stosujemy chemię mamy trzy priorytety: ochronę zdrowia, ochronę czyszczonej powierzchni i ochronę przyrody. Nigdy nie nadużywamy chemii i nie stosujemy jej bezmyślnie.
Jak długo trwa czyszczenie kostki?
W ciągu godziny jesteśmy w stanie umyć od 30 do 200 mkw kostki brukowej.
Czy korzystacie z wody i prądu klienta?
Woda klienta jest wykorzystywana w 99% przypadków. Bardzo rzadko wykonujemy zlecenia z wykorzystaniem własnej wody i są to z reguły duże zamówienia. Prąd jest wykorzystywany sporadycznie. Urządzenia czyszczące są zasilane silnikiem spalinowym.
Czy wykonujecie drobne prace dekarskie?
Drobne prace tak. Jednak to dopiero na miejscu będziemy mogli dać odpowiedź, czy w tym przypadku damy radę coś zrobić.
Czy można impregnować kostkę i na jak długo starczy impregnacja?
Tak. Jest to nawet zalecane. Każde czyszczenie delikatnie otwiera strukturę powierzchni czyszczonej i ją uszorstkawia. Kostka bez impregnacji będzie brudziła się szybciej, a z czasem jej ponowne doczyszczenie może być niemożliwe. Zalety impregnacji to pełna hydrofobowość powierzchni. Kostka zyskuje właściwości samoczyszczące. Stosujemy impregnaty oparte na nanotechnologii, dzięki temu są w pełni paroprzepuszczalne. Alternatywą dla impregnacji jest naniesienie chemii spowalniającej porost mchu i glonów, czyli tzw. Impregnacja bio-aktywna. Trwałość impregnacji jest uzależniona od kilku zmiennych czynników, a do najważniejszych z nich należą: rodzaj kostki, otoczenie budynku, zacienienie, a nawet ilość opadów w ciągu roku. Czasem efekty impregnacji widać przez okres roku, a czasem nawet 6 lat.
Na jak długo starczy takie czyszczenie dachu?
To jest zawsze indywidualna kwestia. Wszystko zależy od rodzaju kostki, otoczenia budynku, tego czy w danym roku są warunki sprzyjające porastaniu przez glony, czy to jest pierwsze czyszczenie, czy kostka była impregnowana itd. Czasem ponowne czyszczenie będzie potrzebne po 2 latach czasem po 10.
Czy sprzątacie po sobie?
Oczywiście. Naszą misją jest umyć kostkę, a nie ją pobrudzić. Wszystkie zachlapania po czyszczeniu staramy się zawsze spłukać.
Czy uzupełniacie spoiny po czyszczeniu?
Jest to usługa dodatkowa, którą wykonujemy przy pomocy piasku kwarcowego. Spowalnia on ponowny porost mchu między kostką. Rzadko spoinowanie jest zabiegiem koniecznym po myciu, ale zawsze warto je przeprowadzić.
Czy mogę zaimpregnować nową kostkę?
Kostka powinna poleżakować po ułożeniu, aby mogły w niej zajść bez problemów wszelkie niezbędne reakcje. Tym co powinno wykluczyć impregnację kostki są wykwity wapienne. Zaimpregnowane wykwity zostaną utrwalone na kostce brukowej.

Od czego zależy cena czyszczenia kostki?

Pełen artykuł : „Ile kosztuje mycie dachu?” dostępny jest tutaj.

Na początku należy wyszczególnić jakie czynniki wpływają na ostateczną cenę mycia kostki. 

Ostatecznie wpływ na cenę czyszczenia kostki mają czynniki takie jak:

 • Rodzaj zabrudzeń
 • Uciążliwość zabrudzeń
 • Usługi dodatkowe
 • Dostęp do mediów
 • Powierzchnia czyszczenia

Rodzaj zabrudzeń

Rodzaj zabrudzeń kostki ma decydujący wpływ na koszt czyszczenia. Determinuje on wybór metody mycia. W zależności od zabrudzeń czas czyszczenia jednego metra kwadratowego kostki może wynosić 2 minuty lub godzinę. 

Zabrudzenia organiczne, glony,, mchy, porosty wymagają zastosowania podstawowej metody czyszczenia, czyli energii hydrodynamicznej z myjki ciśnieniowej i podstawowej chemii odglaniającej. Czyszczenie tymi metodami przebiega niezwykle sprawnie z uwagi na wykorzystywanie wyłącznie profesjonalnych urządzeń czyszczących.  

Z kolei usuwanie zabrudzeń pobudowlanych, czyli klejów, farb, tynków, zapraw, gruntów,, albo plam olejowych, wymaga zastosowania przede wszystkim metody chemicznego czyszczenia z dodatkowym posiłkowaniem się wodą pod dużym ciśnieniem wody. Niejednokrotnie konieczne też będzie zdrapywanie ręczne zabrudzeń. Taka praca jest nie tylko pracochłonna, ale także ryzykowna. Należy uważać, aby czyszcząc kostkę jej nie uszkodzić. Nie wszystkie zabrudzenia, nawet pomimo starannego działania zostaną w całości usunięte. 

Uciążliwość zabrudzeń

Uciążliwość zabrudzeń obok ich rodzaju, to kluczowy element wpływający na pracochłonność czyszczenia, a tym samym na jego koszt. W ramach jednego rodzaju zabrudzeń powierzchnia kostki brukowej czasem może wymagać mniej pracy, a czasem więcej. Różnice w nakładzie pracy mogą być kolosalne. Usunięcie niektórych rodzajów farb z kostki, po remoncie elewacji, czasem może wymagać zastosowania jedynie ciepłej wody,  a czasem może być konieczna praca na kolanach ze szczotką i dłutkiem w ręku. Niektóre rodzaje polimerowych farb lub tynków są tak utwardzone, że nie podlegają wręcz rozpuszczeniu chemicznemu po utwardzeniu.

Podobnie rzecz się ma z plamami olejowymi. Niektóre rodzaje kostek brukowych są tak chłonne, lub olej leżakował na nich tak długo, że jakiekolwiek efekty czyszczenia są widocznie po 3 czyszczeniu z kolei. W takim przypadku ważna jest prawidłowa ekstrakcja zabrudzeńz kostki oraz zastosowanie gorącej wody pod ciśnieniem, która w przez z chemią odtłuszczającą moze dać szanse na powodzenie czyszczenia.

Usługi dodatkowe po czyszczeniu kostki 

Jest to kwestia oczywista, ale warto w tym miejscu nadmienić, że usługi dodatkowe nie zawsze wynikają z woli klienta. Zdarza się czasem, zwłaszcza po intensywnych czyszczeniach lub w przypadku specyficznych rodzajów kostki, że niektóre z usług dodatkowych są koniecznością. Ich nieprzeprowadzenie mogło by skutkować uszkodzeniem nawierzchni. W przypadku, gdyby któraś z usług dodatkowych byłą konieczna zawsze informujemy o tym klienta. To on decyduje, czy powierza nam tą sprawę do końca. Do usług dodatkowych po czyszczeniu kostki należą przede wszystkim spoinowanie kostki po myciu lub impregnacja kostki. Może to podnieść koszt czyszczenia o dodatkową kwotę od kilku do kilkunastu złotych za metr kwadratowy. 

Brak uzupełnienia spoiny po czyszczeniu, w przypadku kostek brukowych szeroko ułożonych lub w przypadku kostek granitowych, może skutkować uszkodzeniem powierzchni podczas dalszego użytkowania.

Dostęp do mediów: wody i prądu

99% zleceń odbywa się z wykorzystaniem wody klienta. Zlecenia bez stałego dostępu do wody są rzadko obsługiwane, chyba, że są to duże, wielodniowe projekty. Dostęp do przyłącza wody jest kluczowy. Wystarczy zwykły kran z możliwością podłączenia węża ogrodowego.

Prąd z kolei jest wymagany bardzo rzadko, gdyż większość maszyn do czyszczenia kostki jest napędzana silnikami spalinowymi. W przypadku czyszczenia gorącą wodą konieczne jest skorzystanie z prądu.

Powierzchnia czyszczenia

Metraż czyszczący ma oczywisty wpływ na cenę, gdyż ostateczna kwota jest rozliczana z metrów kwadratowych. Nie mniej przy dużych metrażach koszt czyszczenia metra kwadratowego spada. Jednak duże metraże to te powyżej 1000 mkw.